Annons

Hoppdomare

Målet är att få en välutbildad domarkår för samtliga kategorier av nationella hopptävlingar för både häst och ponny.

Kategoriindelning och behörighet

A-domare - ålder lägst 25 år. Godkänd A-domare dömer samtliga tävlingar inklusive mästerskapstävlingar av SM karaktär.

B-domare - ålder lägst 20 år. Godkänd B-domare dömer tävlingar till och med Regional tävling.

Överdomare - ålder lägst 25 år. Ska finnas vid alla typer av tävlingar, från Inbjudningstävling till Elittävling.

Utbildningsgång för hoppdomare

Steg 1
Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst tre tävlingar, dock med lägst regional status. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens.

Steg 4
Praktisk tjänstgöring som B-domare i minst fyra år och under denna tid dömt minst 10 regionala tävlingar, vilket redovisas på speciellt domarkort.

Steg 5
Endagskurs med teori enligt utbildningsplan. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger A-domarkompetens.

Bestämmelser för hoppdomare

Anmälan till utbildning

För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.
För utbildningen av B-domare ansvarar respektive distrikt i samråd med den regionala hoppdomarutbildaren.

Intresseanmälan hoppdomarutbildning

Fortbildning

Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av Hoppdomarutbildarna, Överdomarutbildarna eller ansvarig personal från Förbundskansliet.

Kurserna kan bokas genom förbundskansliet eller respektive hoppdomarutbildare.

Hoppdomarutbildare/hoppdomarnämnd

Annika Pihl, Hindberget 18, 274 92 SKURUP
0708-14 84 88, This is a mailto link

Kerstin Jäderlund, Aggarps Skolväg 6, 233 93 Svedala
0701-471676, This is a mailto link

Björn Johansson, Stenborgsvägen 4, 815 36 TIERP
070-580 84 64, This is a mailto link

Bengt Sånesson, Beddingelund, 231 98 KLAGSTORP
0708-74 39 45, This is a mailto link

Margareta Wetterberg, Ringduvevägen 3, 541 56 SKÖVDE
0703-23 48 12, This is a mailto link