Annons

Hoppdomare

Målet är att få en välutbildad domarkår för samtliga kategorier av nationella hopptävlingar för både häst och ponny.

Kategoriindelning och behörighet

A-domare - ålder lägst 25 år. Godkänd A-domare dömer samtliga tävlingar inklusive mästerskapstävlingar av SM karaktär.

B-domare - ålder lägst 20 år. Godkänd B-domare dömer tävlingar till och med Regional tävling.

Överdomare - ålder lägst 25 år. Ska finnas vid alla typer av tävlingar, från Inbjudningstävling till Elittävling.

Utbildningsgång för hoppdomare

Steg 1
Tvådagarskurs enligt utbildningsplan med i huvudsak teoretiskt innehåll.

Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst tre tävlingar, dock med lägst regional status. Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.

Steg 3
Tvådagarskurs enligt utbildningsplanen med i huvudsak teoretiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger B-domarkompetens.

Steg 4
Praktisk tjänstgöring som B-domare i minst fyra år och under denna tid dömt minst 10 regionala tävlingar, vilket redovisas på speciellt domarkort.

Steg 5
Endagskurs med teori enligt utbildningsplan. Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger A-domarkompetens.

Anmälan till utbildning

För utbildningen till A-domare ansvarar Förbundskansliet.
För utbildningen av B-domare ansvarar respektive distrikt i samråd med den regionala hoppdomarutbildaren.

Bestämmelser för hoppdomare

Förbundets hoppdomarutbildare/hoppdomarnämnd

 • Annika Pihl, Hindberget 18, 274 92 SKURUP
  tel. 0411-461 51, 0708-14 84 88, This is a mailto link
 • Kerstin Jäderlund, Aggarps Skolväg 6, 233 93 Svedala
  tel. 040-40 03 31 (b), 0701-471676, This is a mailto link
 • Björn Johansson, Stenborgsvägen 4, 815 36 TIERP
  tel. 0293-133 95, 070-580 84 64, This is a mailto link
 • Bengt Sånesson, Beddingelund, 231 98 KLAGSTORP
  tel. 0410-258 40 (b), 0708-74 39 45, This is a mailto link
 • Margareta Wetterberg, Ringduvevägen 3, 541 56 SKÖVDE
  tel.  0500-43 44 84, 0703-23 48 12, This is a mailto link