Annons

    Hem / Utbildning / Funktionärsutbildning / Domare i sportkörning

Domare i sportkörning

Första steget som domare i sportkörning är C-domare, en utbildning i tre olika steg för aspiranter som blivit antagna till utbildningen. Som domare kan du därefter avancera och bli B-domare och till sist A-domare.

Du kan också utbilda dig till domare i enskilda moment - domare för maraton och precision samt domare för dressyr.

Överdomare i sportkörning kan du som är C-domare eller banbyggare i sportkörning alternativt ÖD i annan gren bli. Det är en specifik utbildning för överdomare i sportkörning. 

Läs mer om antagningskraven och utbildningsgången i dokumentet nedan. 
Utbildningsgång och bestämmelser för domare i sportkörning (pdf)

Vill du ansöka till utbildningen fyll i nedanstående dokument och skicka in till This is a mailto link, tjänsteman för sportkörning. 

Ansökningsblankett aspirant (pdf)

Praktiksammanställning aspirant (pdf)

Domarnämnden

Domarnämnden i sportkörning har som uppgift att ta till vara på domarnas intressen och vara ett forum dit domare och överdomare kan vända sig med frågor. 

Nämnden ska även se till att auktoriserade domare har möjlighet att fortbilda sig och behålla sin auktoritet genom att kunna gå en repetitionskurs vartannat år. 

En viktig uppgift är att kontrollera att det finns tilläckligt många domare med god geografisk spridning, samt i god tid innan brist uppstår på domare ordna nya kurser för aspiranter som önskar bli domare.