Annons

Överdomare

Överdomare ska finnas vid alla tävlingar från lokaltävling och uppåt i samtliga discipliner.

Är du intresserad av att bli överdomare? Fyll i och skicka in formuläret nedan, gärna så snart som möjligt.

Utbildningsgång för Överdomare

Överdomaren är Förbundets representant på tävlingsplatserna. 

För utbildningen av ÖD ansvarar förbundskansliet. 
ÖD-utbildning kan också initieras och genomföras av distriktsförbunden efter godkännande från förbundskansliet. 
Av Förbundet godkända Överdomarutbildare ska anlitas.

Utbildning/auktorisation av Överdomare

För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.

Kvalifikation som gäller för respektive disciplin:

Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Dressyr: Dressyrdomarstatus. 

Intresseanmälan Överdomarutbildning (formulär)

Överdomarutbildare

Hoppning 
Annika Pihl, Hindberget 18, 274 92 SKURUP
0708-14 84 88, This is a mailto link

Björn Johansson, Stenborgsvägen 4, 815 36 TIERP
070-580 84 64, This is a mailto link

Bengt Sånesson, Beddingelund, 231 98 Klagstorp
0708-743945, This is a mailto link

Dressyr
Camilla Modenius, Graninge 1, 76293, RÖ
070-3098363, This is a mailto link 

Christel Viberg, Hörbyvägen 987-29, 275 95, Sjöbo
0702-411023, This is a mailto link