Annons

Överdomare

Överdomare ska finnas vid alla tävlingar från lokaltävling och uppåt i samtliga discipliner.

Utbildningsgång för Överdomare

Överdomaren är Förbundets representant på tävlingsplatserna. 

För utbildningen av ÖD ansvarar förbundskansliet. 
ÖD-utbildning kan också initieras och genomföras av distriktsförbunden efter godkännande från förbundskansliet. 
Av Förbundet godkända Överdomarutbildare ska anlitas.

Utbildning/auktorisation av Överdomare

För att vara aktuell som ÖD-aspirant ska sökanden ha stor erfarenhet av den/de discipliner som hon/han avser att verka inom. Sökanden ska även vara beredd att ägna mycket tid åt att verka som ÖD. Lägsta ålder 25 år.

Kvalifikation som gäller för respektive disciplin:

Hoppning: B-domarstatus - Ha tjänstgjort som B-domare i minst 4 år.
Dressyr: Dressyrdomarstatus, eller vara en lämplig person rekommenderad av sitt distrikt. Distrikten rekommenderar till förbundskansliet.