Annons

  Hem / Utbildning / Grönt kort / Åldersgränser

Åldersgränser Grönt kort

Följande åldersgränser gäller för Grönt kort:

 • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

 • Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.

 • Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå kursen, avlägga prov och få sitt kort registrerat. 

 • För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person* ska delta i kursen och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet under tävling.

  Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person men måste sedan gå om kursen och ta eget kort, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

  Uppsuttna krav gäller inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

  Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.