Annons

  Hem / Utbildning / Säkerhet / Ryttarens utrustning

Ryttarens utrustning

Ridhjälm

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm ska bäras vid uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven, dvs vara godkänd med CE-märkning.

Hästbesiktning. Person som visar häst eller befinner sig i kön till hästbesiktning ska bära godkänd hjälm med hakbandet i funktion. Visning utan godkänd hjälm eller utan hakbandet i funktion kan medföra straffavgift. (TRI Mom 173)

En bra rekommendation är att bära hjälm vid lastning och urlastning i häststransport.

Vi avvaktar besked om ny hjälmstandard

I väntan på besked från EU om ny standard (testmetod) för ridhjälmar gäller fortfarande övergångsreglerna för godkänd hjälm på tävling. Det innebär att du kan rida i en CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG 1 eller i en äldre hjälm märkt EN 1384 (tillverkad före 4 nov 2014).

För tävling i andra länder måste du ta reda på vilka regler som gäller där. Vilken tillägsmärkning som godkänns varierar mellan länderna. 

>> Här finns frågor och svar om ridhjälmar 

Skyddsväst

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridklubbar och ridskolor som tillhandahåller skyddsväst att följa informationen från Konsumentverket. Konsumentverket genomför tester av produkter som personlig skyddsutrustning. 

Skyddsväst bör bäras för alla ryttare under 18 år.

Bruksanvisningen till skyddsvästen ska ge vägledning om valet av nivå på västens skydd och hur man väljer och tillpassar västen så den ger maximalt skydd.
En skyddsväst ska var märkt enligt följande:

 • CE – märkt och angivet säkerhetsväst för ryttare
 • Storlek och vilken Nivå - 1, 2 eller 3, den är klassat i.
 • Krav och provningsmetoder SS-EN 13158
 • BETA – British Equestrian Trade Association – är en brittisk branchorganisation.
 • Märkningen följer standardens nivåer
 • En Beta-certifierad skyddsväst uppfyller även den obligatoriska europastandarden EN 13158 och ska vara CE-märkt

Detta gäller tävling och finns reglerat i TR:

Skyddsväst ska användas i hoppning och fälttävlans terrängprov:

 • Skyddsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år. 
 • Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158. 
 • Överdomare på tävling har rätt att kontrollera att en ryttare använder en godkänd väst.
 • I fälttävlans terrängprov måste alla ryttare ha godkänd väst.

Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla överdomare i hoppning att utföra stickprov, förslagsvis vid ingången till framhoppningen/framridning, för att komma tillrätta med det utbredda användandet av icke godkända västar. Arrangerande klubb får gärna ange i proppen att stickprov kommer att utföras.