Annons

  Hem / Utbildning / Säker med häst / Ryttarens utrustning

Ryttarens utrustning

Ridhjälm

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm ska bäras vid uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven, dvs vara godkänd med CE-märkning.

Vi avvaktar besked om ny hjälmstandard

I väntan på besked om ny standard för ridhjälmar gäller fortfarande övergångsreglerna. Det innebär att du kan rida i en CE-märkt ridhjälm som har tilläggsmärkning VG 1 eller i en äldre hjälm märkt EN 1384.

Frågan om ny standard för test av ridhjälmar ska behandlas av EU-kommissionen. Sedan ska direktiv formuleras. Nästa steg är att direktivet ska publiceras och då träder det i kraft.

Så än så länge gäller övergångsreglerna för ryttare i Sverige. Men för tävling i andra länder måste du ta reda på vilka regler som gäller där. Det kan variera mellan länderna.

>> Här finns frågor och svar om ridhjälmar 

Skyddsväst

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridklubbar och ridskolor som tillhandahåller skyddsväst att följa informationen från Konsumentverket. Konsumentverket genomför tester av produkter som personlig skyddsutrustning. 

Skyddsväst bör bäras för alla ryttare under 18 år.


Bruksanvisningen till skyddsvästen ska ge vägledning om valet av nivå på västens skydd och hur man väljer och tillpassar västen så den ger maximalt skydd.
En skyddsväst ska var märkt enligt följande:

 • CE – märkt och angivet säkerhetsväst för ryttare
 • Storlek och vilken Nivå - 1, 2 eller 3, den är klassat i.
 • Krav och provningsmetoder SS-EN 13158
 • BETA – British Equestrian Trade Association – är en brittisk branchorganisation.
 • Märkningen följer standardens nivåer
 • En Beta-certifierad skyddsväst uppfyller även den obligatoriska europastandarden EN 13158 och ska vara CE-märkt

Detta gäller tävling och finns reglerat i TR.

Sedan 1 januari 2009 gäller nya regler angående användandet av skyddsvästar i hoppning och fälttävlans terrängprov.

 • Skyddsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år. 
 • Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158. 
 • Överdomare på tävling har rätt att kontrollera att en ryttare använder en godkänd väst.
 • I fälttävlans terrängprov måste alla ryttare ha godkänd väst.

SvRF uppmanar alla överdomare i hoppning att utföra stickprov, förslagsvis vid ingången till framhoppningen/framridning, för att komma tillrätta med det utbredda användandet av icke godkända västar. Arrangerande klubb får gärna ange i proppen att stickprov kommer att utföras, så att ordet sprids.