Annons

    Hem / Förening / Driva ridskola / Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete är ett måste för landets ridskolor. I stallar, ridhus och hagar ska människor, djur och maskiner arbeta tillsammans. Miljön ska vara så säker som möjligt och riskerna ska minimeras.

Driver din förening ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Kan föreningen arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljöverket är myndigheten som: 
”arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.”

Arbetsmiljöverket har rätten att ge ut föreskrifter och här gäller det för landets ridsportföreningar att hänga med. Landets ridskolor måste ha ett systematiskt miljöarbete, SAM, som är dokumenterat.

Så här förklarar Arbetsmiljöverket på sin webb: 
”Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.”