Annons

    Hem / Förening / Driva ridskola / Kvalitetsmärkning

Kvalitetsmärkning

Vi arbetar för hög kvalité i vår ridskoleverksamhet. Genom distriktens besöksverksamhet har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor. Både hästhållning, anläggningar och verksamheten synas i sömmarna.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en medlemsskylt - läs mer (pdf).

Samtliga ridskolor besöks regelbundet. När kvalitetskraven uppfyllts kan ridskolan erhålla kvalitetsmärkning - läs mer (pdf).

För att erhålla kvalitetsskylt ska det finnas utbildad personal:

  • Minst 50% av ridskolans ordinarie lektioner måste bedrivas av ridlärare med SRL I, II eller III.
  • Person med level I måste ha minst 2 års yrkesvana.
  • Minst en level utbildad personal måste vara anställd på lägst 75%.

Besöken utförs av distriktens besöksgrupper. Varje distrikt ska ha en person som är besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt.

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa.

Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.

Checklistor

Hästhållning med kvalitet - checklista för egentillsyn för ridskolor som föreningen kan använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.

Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Mer att läsa

Hästanläggningar - en guide

Ridunderlag - en guide

Ridskolehästar och triangelmärkning

Frågor

Föreningen kan få svar på frågor om egentillsyn och kvalitetsmärkning hos det distrikt föreningen tillhör.