Annons

    Hem / Förening / Bilda och driva förening / Bilda förening

Bilda förening

En förening gör det möjligt att tillsammans utöva och utveckla ett intresse samt skapar samhörighet och gemenskap. Därför väljer många som ägnar sig åt ridsport att bilda en förening/ridklubb.

Svenska Ridsportförbundet företräder medlemsföreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle.Genom medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar såväl centralt som regionalt. Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial samt verktyg för att utveckla organisation och verksamhet.

Föreningen bildas vid ett allmänt möte. Det betyder att initiativtagarna kallar till ett möte i syfte att bilda en förening om tillräckligt intresse finns. Det är viktigt att annonsera ut mötet så att alla som vill vara med kan delta. I kallelsen måste det vara tydligt att avsikten med mötet är att bilda en förening.

För att förbereda mötesdeltagarna kan förslag till dagordning och även förslag till stadgar sändas ut innan mötet. Utgå gärna från Svenska Ridsportförbundets normalstadgar för föreningar (word)