Annons

    Hem / Förening / Bilda och driva förening / Föreningsutveckling

Föreningsutveckling

Välkommen till Svenska Ridsportförbundet och Vår Ridklubb

Vår Ridklubb är ett material som ger tips och vägledning för hur ni tillsammans i föreningen kan göra ert styrelsearbete roligare, tydligare och mer utvecklande. Materialet tar upp hur ni kan planera verksamheten över året, presentera er förening och ert utbud till befintliga och nya medlemmar, utveckla er förening och aktivt arbeta med att rekrytera fler medlemmar. Det går att använda som en helhet eller i valda delar. Till vissa avsnitt finns extra mallar och stödmaterial att ladda ner.

Dokumenten är publicerade i pdf-format, om inget annat anges.

1) Ridsporten i Sverige
Som medlem i Svenska Ridsportförbundet är föreningen en del av världens största familjer – den svenska idrottsrörelsen. Svensk idrott har över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. Här lär du dig mer om hur idrotten och ridsporten är organiserad.

2) Utbudet i föreningen
Hur kan en förening lyfta sitt utbud och beskriva de värden som ridsporten erbjuder medlemmarna? Det är i föreningen ridsportens värde genereras och det är viktigt att lyfta fram det. Det här avsnittet är en vägledning för föreningen till det utbud som finns.

3) Planera din verksamhet
Genom att planera er verksamhet och konkretisera arbetet blir det också tydligare vad som ska göras, när och av vem. En trygghet för såväl anställda som ideella krafter.

4) Vi och omvärlden
Hur möter föreningen omvärlden? Vilka trender i samhället i stort styr föreningslivet idag? Hur kan ni utnyttja de möjligheter som en ökad digitalisering medför? Det och konsten att påverka tas upp i det här avsnittet.

5) Skapa engagemang och dialog
Hur kan ni förstärka engagemanget i er förening? Är det enkelt att vara delaktig? Här finns verktygen för att arbeta med engagemang, målgruppsanalys och kommunikation, som i slutändan stärker gemenskapen och kraften i föreningen.

6) Medlem i fokus
Hur kan ni genom att sätta den enskilda medlemmen i fokus utveckla er förening? Avsnittet startar i ert nuläge, mellanlandar i en målbild för att i sista steget gå från ord till handling, dvs. nödvändiga åtgärder beskrivs en handlingsplan som tar er till det nya läget.

7) Hur fungerar demokratin?
Vilka former för demokratin gäller i ridsporten? Hur ska ni, som förening, göra för att driva frågor vidare till distriktet och den centrala organisationen? Här reder vi ut begreppen kring årsmöten och förbundsstämma.

8) Styrelsearbetet
Att planera arbetet i styrelsen är viktigt för att inte det ska bli för betungande för de förtroendevalda. Kapitel 8 tar upp allt du kan tänkas undra över kring styrelsearbetet i föreningen och är fyllt av konkreta tips, checklistor och utgångspunkter.

9) Stadgar
Föreningens stadgar vägleder och är ett stöd i föreningens verksamhet. Förutom att vägleda är stadgarnas uppgift att reglera föreningens arbete och funktioner. Se stadgarna som en skriftlig överenskommelse om föreningens spelregler.

10) Kunskap i hästväg
I Ridsportens bibliotek finns Svenska Ridsportförbundets utbildningmaterial samlat. Här finns något för alla – från ridskolebarn till tävlingsryttare, lärarhandledningar och studiecirkelmaterial för ledare.

11) Samarbete
De flesta föreningar står inför olika typer av utmaningar och alla har olika förutsättningar att lösa dem. Att samarbeta med andra föreningar kan skapa fler och nya lösningar.

12) Värdskapet
Tänk dig att du för första gången kommer in i stallet. Du är väntad och välkommen och du möts med respekt, värdighet och omtanke. Så vill alla bli bemötta och det är grunden i hur föreningen kan arbeta med ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt.