Annons

  Hem / Förening / Ekonomiskt stöd / Projektstöd

Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. 

OBS! Ansökan för 2020 är stängd.

Återrapportering 

Kom ihåg att skicka in er återrapport så snart ni har slutfört projektet/utbildningen, en guide finns här (pdf)

En godkänd rapport som är inskickad absolut senast årsskiftet är ett krav för att beviljas medel 2021.

Uppdatering 8 augusti

Det blir ingen ny ansökningsperiod i höst och därmed inte möjligt att ansöka om ytterligare stöd till exempelvis till ULK, basutbildning etc. För föreningar som ansökt och fått beviljade medel till annat projekt än utbildning men som vill omfördela genom att prioritera exempelvis ULK, kontakta Elin Jäderholm, handläggare för projektstödet, This is a mailto link

Uppdatering 18 maj

Många föreningar prioriterar att skapa aktiviteter för unga. Det är ett väldigt högt söktryck på projektstödet och vi kan därför inte garantera stöd till alla som söker. 
På grund av rådande situation prioriteras att ge stöd till paket 3 - flexibelt stöd med anledning av Corona.  
Det innebär också att vi tyvärr inte kommer att kunna öppna upp för en ny ansökningsperiod i höst.

Om Projektstödet

Idrotten har en vision; Svensk idrott världens bästa. Från och med i år kan föreningar söka ett nytt projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.

Idrottslyftet som begrepp och program har försvunnit och ersatts av projektstödet. Nytt för i år är att det finns två olika paket att söka. Precis som tidigare finns även möjligheten att utbilda ledare. Klicka på respektive paket för mer information.

Stöd beviljas inte till ordinarie verksamhet eller redan genomförda aktiviteter.

Paket 1 - Ryttarutveckling

Inom ramen för Ridsportens utvecklingsmodell finns det under 2020 tre fokusområden som ni kan jobba med i det här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Ryttaren (Fysträning för ryttare, både teoretiskt och praktiskt)
 • Hästen (Beteende, anatomi, utrustning, säkerhet m.m.)

Läs mer om Paket 1 (pdf)

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader 
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Föreläsare

Paket 2 – Verksamhet för unga

Paketet handlar om att utveckla verksamheten så att flera unga väljer att stanna kvar i ridsporten. Nedan hittar ni fyra områden som ni kan jobba med i de här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Käpphästaktiviteter (Utbilda unga med hjälp av käpphästar)
 • Enklare tävlingsformer (Genomföra nya lekfulla klubbtävlingar)
 • Fler av ridsportens grenar (t.ex. voltige, working equitation, mounted games, sportkörning eller distansritt)

Läs mer om Paket 2 (pdf)

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Hästhyra

Paket 3 – Flexibelt stöd med anledning av Corona

Stöd för att ge föreningen möjlighet att genomföra enklare anpassningar så att verksamheten kan fortgå. Målgruppen är barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Utbilda ledare

Målgruppen är ledare för barn och ungdomar.

Det finns fem utbildningar att välja mellan. Självklart går det bra att skicka flera deltagare på varje utbildning!

Varje förening kan söka stöd för max tre olika utbildningar/år. 

 • Förberedande ungdomsledarkurs (FULK): max 1 000 kr/deltagare.
 • Ungdomsledarkurs (ULK): max 4 000 kr/deltagare.
 • Ridledarkursen: max 8 000 kr/deltagare.
 • Funktionsnedsättning och delaktighet (FU) steg I – III: max 600/2 000/4 000 kr per deltagare.
 • Basutbildningen: max 500 kr/deltagare.

Verktygslåda för föreningar

Här har delar vi med oss av en inbjudningsmall, temabilder, sociala banners mm som vi använder i samband med Projektstödet och som din förening gärna kan använda när ni jobbar med era satsningar. Tänk på att alltid ange fotografens namn när ni använder foton. Det finns angivet i samband med varje bild. Vi fyller på verktygslådan efter hand.  

Fler möjligheter

Precis som tidigare år har ni även möjlighet att söka ekonomiskt stöd både via Riksidrottsförbundet och ert lokala RF-SISU distrikt. För generell information om bidrag till idrottsföreningar, läs mer på RF:s hemsida.

Kontakt Idrottslyftet/Projektstöd

Elin Jäderholm, This is a mailto link