Annons

  Hem / Förening / Ekonomiskt stöd / Projektstöd

Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Utveckla din förening genom Projektstödet. Fokus är verksamhet för ungdomar, ryttarutveckling och ledarutbildning. 

Om Projektstödet 2021

Idrotten har en vision; Svensk idrott världens bästa. I år kan föreningar söka projektstöd som syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.

Det finns två olika paket att ansöka om, välj ett av dem. Precis som tidigare finns även möjligheten att utbilda ledare. Klicka på respektive paket för mer information. Ansökningsformulär för respektive paket plus utbildning finns i Idrottonline.

Ansökningsperiod 2021

20 januari – 1 maj (avslutad)
1 september – 1 oktober - Stöd till utbildning av ledare kommer att prioriteras i första hand då budgeten är begränsad, men andra ansökningar om Paket 1 eller 2 är också välkomna för er som inte sökt tidigare.

Ansökningsguide 2021 (pdf)

Att tänka på gällande er ansökan

 • Ansök innan er tänkta utbildning eller aktivitet startar, vi inte kan bevilja medel till redan genomförda utbildningar eller aktiviteter
 • Det finns en begränsad budget att fördela, tänk därför på att vara förberedda (återrapporter sedan tidigare godkända tex.) samt ha koll på ansökningstider då risken finns att medlen vi har att fördela är slut när vi stänger perioden
 • Se gärna över om det finns digitala möjligheter att lära eller mötas på inom de olika delarna pga rådande läge
 • Stöd beviljas inte till ordinarie verksamhet

Utbilda ledare

Målgruppen är ledare för barn och ungdomar.

Det finns fem utbildningar att välja mellan. Självklart går det bra att skicka flera deltagare på varje utbildning!

Varje förening kan söka stöd för max tre olika utbildningar/år. 

 • Förberedande ungdomsledarkurs (FULK): max 1 000 kr/deltagare.
 • Ungdomsledarkurs (ULK): max 4 000 kr/deltagare.
 • Ridledarkursen: max 8 000 kr/deltagare.
 • Funktionsnedsättning och delaktighet (FU) steg I – III: max 600/2 000/4 000 kr per deltagare.
 • Basutbildningen: max 500 kr/deltagare.

Paket 1 - Ryttarutveckling (välj ett av paket 1 eller 2)

Inom ramen för Ridsportens utvecklingsmodell finns det under 2021 tre fokusområden som ni kan jobba med i det här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Ryttaren (Fysträning för ryttare, både teoretiskt och praktiskt)
 • Hästen (Beteende, anatomi, utrustning, säkerhet m.m.)

Läs mer om Paket 1 (pdf)

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader 
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Föreläsare

Paket 2 – Verksamhet för unga 

(välj ett av paket 1 eller 2)

Paketet handlar om att utveckla verksamheten så att flera unga väljer att stanna kvar i ridsporten. Nedan hittar ni fyra områden som ni kan jobba med i de här paketet.

Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 20 år.

 • Grönt kort (Genomföra Grönt kort-kursen)
 • Käpphästaktiviteter (Utbilda unga med hjälp av käpphästar) - Mer om Käpphästar
 • Enklare tävlingsformer (Genomföra nya lekfulla klubbtävlingar)
 • Fler av ridsportens grenar (t.ex. voltige, working equitation, mounted games, sportkörning eller distansritt)

Läs mer om Paket 2 (pdf)

Här är några förslag:

Maxbelopp att söka: 40 000 kr

Ni kan söka medel för:

 • Ledarkostnader
 • Lokalhyra
 • Utbildningsmaterial
 • Viss utrustning
 • Hästhyra

Återrapportering 

Fick ni Projektstöd 2020? En godkänd rapport som är inskickad absolut senast årsskiftet är ett krav för att beviljas medel 2021, en guide finns här (pdf)

Verktygslåda för föreningar

Här har delar vi med oss av en inbjudningsmall, temabilder, sociala banners mm som vi använder i samband med Projektstödet och som din förening gärna kan använda när ni jobbar med era satsningar. Tänk på att alltid ange fotografens namn när ni använder foton. Det finns angivet i samband med varje bild. Vi fyller på verktygslådan efter hand.  

Fler möjligheter

Precis som tidigare år har ni även möjlighet att söka ekonomiskt stöd både via Riksidrottsförbundet och ert lokala RF-SISU distrikt. För generell information om bidrag till idrottsföreningar, läs mer på RF:s hemsida.

Kontakt Projektstöd

Elin Jäderholm, This is a mailto link