Annons

    Hem / Förening / Förening och Covid19

Förening och covid-19

2020-10-15 Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 3

Idrottsföreningar kommer att kunna ansöka om kompensationsstöd i två omgångar. Ansökningsomgång 1 är öppen från 15 oktober till 26 oktober kl 12.00. Stödet gäller ekonomiska förluster på grund av corona under årets tredje kvartal: juli, augusti och september.

På RF:s webbsida om kompensationsstödet hittar ni all info som behövs för att kunna ansöka. Där finns bland annat frågor och svar och en instruktionsfilm om hur ansökan går till.

2020-09-29 Ställa ut licenser 2021

Alla föreningar som har ansökt om tävling 2020 får ställa ut tävlingslicenser 2021. Det beslutade Tävlingssektionen på sitt möte i september.
Det gäller för såväl genomförda som inställda tävlingar, samt för de föreningar som varit medarrangörer till dessa tävlingar.
Berörda arrangörer behöver inte söka dispens för att kunna ställa ut tävlingslicenser 2021.

2020-08-24 Baserat på nuvarande information rekommenderar Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.

För övriga aktiviteter, som teoretiska utbildningar, clinics, träffar och liknande, rekommenderas att de genomförs digitalt, men kan genomföras i fysiskt form under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Arrangören ska noggrant överväga aktivitetens nödvändighet och om den kan genomföras digitalt eller flyttas fram i tiden utan större konsekvenser.

En egen mall för riskbedömning har anpassats för att fungera som stöd till arrangören. Förutom riskbedömning ska verksamheten alltid genomföras utifrån beslut, allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Ladda ner - till stallet och sociala media
Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer om handhygien, en affisch riktad till ridsporten och en bild till sociala media. Klicka HÄR

Råd för ridskoleverksamheten

19 maj Inför sommarens ridläger - Checklista för ridläger

18 maj 362 ridsportföreningar har sökt stöd från RF

12 maj Beredda om lättnader kommer

12 maj Regeringens krispaket till idrotten räcker inte 

24 april Så söker föreningar kompensationsstöd för corona - ansökan stängde 15 maj

23 april Stöd för föreningarna

Svenska Ridsportförbundet har i en skrivelse till landets kommuner bett dem att i planering och budget ta hänsyn till de ekonomiska utmaningar som framför allt våra ridskolor kan ställas inför senare i år. Vi vill att ridsporten ska fortsätta vara en stark resurs för kommunerna. Läs mer

Föreningsenkät om ekonomiska konsekvenser

Samlingssida ridsport.se 

Vanliga frågor och svar 

Ekonomiskt stöd

Spelinspektionen om lotterier

Digitala mötesplatser

Tänk framåt - vad har vi för beredskap

Glöm inte vara i kontakt med er kommun

Arbetsgivare

Arbetstagare