Hem / Förening / FAQ Ridskoleverksamhet

FAQ Ridskola och Covid-19


Här finns Frågor & Svar om ridskoleverksamheten och Covid-19.

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå, även om en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet.  

Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att ridskoleverksamheten i möjligaste mån anpassas till max åtta ridskoleryttare per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 19 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal.

Rekommendationen gäller från och med den 27 november och är efter beslut av förbundsstyrelsen förlängt fram till den 30 juni 2021 (uppdaterat 2021-04-16).

Om du känner dig osäker och har frågor, kontakta ditt ridsportdistrikt

Måste vi anpassa verksamheten?

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridskolan har max åtta i ridgrupperna i möjligaste mån. Det är varje förenings ansvar att anpassa sin verksamhet för minska smittspridningen. Råd till ridskolorna finns här 

Visa svar

Hur kan ridskolorna anpassa verksamheten?

Folkhälsomyndigheten har en riskbedömningsmall och Svenska Ridsportförbundet har en checklista. Föreningen får efter riskbedömning ta beslut och upprättar en plan utifrån Svenska Ridsportförbundets checklista.

Visa svar

Varför rekommendation av max åtta när idrotten inte ryms under ordningslagen för sammankomster och tillställningar? 

Det är ett allvarligt läge i samhället just nu och alla måste bidra till att minska smittspridningen och utsätta sig själva och andra för risken att bli smittad.

På ridskolan driver anställd och utbildad personal verksamheten och är en garanti för både säkerhet och djurskydd. Men för att kunna bedriva idrottsträningar för barn och unga behövs fler vuxna finnas i verksamheten. Barn behöver stöd av vuxna i hästhanteringen och hästar behöver dagligen motioneras av vuxna för att vara trygga i verksamheten. Hästens tillgång till daglig rörelse finns reglerad i djurskyddslagen.

Hästar kräver tillsyn, omvårdnad, motion och mat flera gånger om dagen, alla årets dagar. Därför är vuxnas möjlighet till att delta i ridskoleverksamheten otroligt viktig, men det ska självklart ske på ett anpassat sätt.

Visa svar

Vi har samarbete med en privat ridskola. Hur gör vi?

Det är viktigt att föreningen och ridskolan har en dialog om verksamheten, och om den kan fortgå. Det beror på vilket avtal föreningen och ridskolan har sinsemellan. Föreningen har ansvar för den verksamhet som bedrivs i föreningens namn.

Visa svar

Vem tar beslut om verksamheten ska fortgå?

Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen att ridskoleverksamheten behöver anpassas för att kunna fortgå. Det är allas ansvar att förhindra smittspridning. Mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsport och ridskoleverksamhet.

Det är föreningen som tar beslut om verksamheten kan och ska fortgå, Svenska Ridsportförbundet kan rekommendera.

Visa svar

Vilka typer av ekonomiskt stöd finns? 

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Ansökan för 1 januari till 30 april 2021 öppnar den 7 maj och stänger 19 maj 2021. Läs mer HÄR

För föreningen som arbetsgivare finns information hos Hästnäringens Yrkesnämnd,  och för dig som är anställd till exempel hos Kommunal.

Visa svar

Hur gör vi med ridgrupper som har blandade åldrar?

Utgå från rekommendationen om åtta ryttare i ridgruppen.

Visa svar

Vad gäller på själva anläggningen? Vi har två ridhus, det är ju lite dubbelt att vi kan vara 16 i samma stall, men inte fler än åtta i ett ridhus.

I pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter finns krav på att begränsa antalet besökare. Det innebär att varje anläggning ska beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. 

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. För varje begränsad yta, till exempel sadelkammare, stall, ridhus, andra utrymmen, ska en beräkning av maxantal besökare göras. Beräkningen ska dokumenteras skriftligt. Läs mer HÄR

Visa svar

Svenska Ridsportförbundet nämner djurskyddslagen. Vad säger den?

Inom ridsporten finns redan inarbetade rutiner för att minska smittspridning kopplat till smittor på häst, vilket medför en vana att hantera dessa situationer. Ansvarstagande och respekt för riktlinjer och varandra är ridsportens signum.

Djurskyddslagen behandlar bland annat daglig utevistelse, men hästar behöver ju dessutom foder och omvårdnad årets alla dagar.

L101 Daglig utevistelse djurskyddslagen

1 § Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst.

Vid anläggningar som var i drift när dessa föreskrifter trädde ikraft får sådan rastning ske inomhus, i ridhus eller motsvarande, om det saknas möjlighet att anordna rastningen utomhus.

Visa svar

Vad gäller för pay and jump, öppen bana mm?

Tills vidare gäller att pay & jump, öppen bana etc. kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag.

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören därefter kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR

Visa svar