Annons

  Hem / Förening / Ridskoleverksamheten

Råd till ridskola, personal och elever

Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och ha särskild uppmärksamhet på de lokala skärpta allmänna råd som införts. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar för att hindra smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (pdf)

 • Var tydlig med att personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom inte ska besöka verksamheten. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
 • Undvik föreningsaktiviteter på ridskolan förutom ordinarie lektionsverksamhet. Undantag kan göras för föreningsaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, och om föreskrifter och allmänna råd kan följas.
 • Ridläger, framför allt som innebär övernattning, ska inte genomföras.
 • Planera och anpassa verksamheten så att så få människor som möjligt är på anläggningen samtidigt. Sprid ut mötespunkter över stora ytor, stäm av och vid behov anpassa tider för olika grupper. Skapa exempelvis kontaktfria flöden till/från sadelkammare, flytta ut hästlistor inför lektion till stora utrymmen/utomhus eller om möjligt informera digitalt inför lektion
 • Uppmana elever att inte stanna kvar på anläggningen längre än absolut nödvändigt. Kom och rid, och åk därefter hem.
 • Endast elever som inte kan iordningsställa hästen får ha en medhjälpare i stallet och bara under tiden för iordningställandet. Endast elever som behöver ledare under ridlektion får ha medföljare.
 • Stäng läktare, klubbrum och liknande på anläggningen.
 • Stäng kafeterian. Om särskilda skäl finns för att ha kafeterian öppen ska servering genomföras enligt de restriktioner som finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.
 • Säkerställ att det finns möjligheter att tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden.
 • Tänk på att städa toaletterna ofta, gör gärna ett schema som kan sättas på toalettdörren. Då kan både besökare och personal känna sig trygga.
 • Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer, Klicka HÄR
 • Rengör sadlar och träns dagligen. Tyglar, ovansidan sadel samt stigläder och sadelgjordsstroppar mellan varje lektion. Använd varmt vatten och sadelsåpa.
 • Uppmana ridskoleelever att byta om hemma och stäng gemensamma omklädningsrum. Ridskoleelever ska även rida med handskar.
 • Uppmana ridskoleelever att om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Om någon måste använda kollektivtrafiken, håll avstånd till andra.
 • Se över föreningens krisplan och säkerställ skötsel av hästarna vid eventuell sjukdom hos personalen.