Jakob Kemna voltigör

Hej där, Jakob Kemna! Du som är en av kanske bara två killar i Sverige som satsar på voltige.