FÖLJ 

  • Logotyp för Facebook

Annons

    Hem / Reportage / ”Arbetet för en trygg ridsport får aldrig ta slut”

”Arbetet för en trygg ridsport får aldrig ta slut”

Alla ska kunna gå till stallet med glädje, inte med en klump i magen. ”Tillsammans kan vi stoppa mobbning och trakasserier. Arbetet för en trygg ridsport får aldrig ta slut”, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

För de flesta är stallet en trygg och trivsam plats att vara och växa på, men inte för alla. En studie bland ridsportens ledare som gjordes inom satsningen Trygga ledare i samarbete med Friends (2019), visade att bland ledare inom ridsporten hade över hälften upplevt negativa jargonger en eller flera gånger under det senaste året. Ofta hade de med utseende, prestation eller utrustning att göra.

–Det är jätteviktigt att inte blunda för verkligheten. Mobbning, trakasserier och övergrepp är allvarliga samhällsproblem som sorgligt nog kan förekomma precis överallt, även inom ridsporten. Men vi vet också att det går att förhindra via förebyggande arbete, säger Annika Tjernström.

Svenska Ridsportförbundet jobbar sedan länge med trygghetsfrågor och under senare år har arbetet intensifierats, bland annat genom Trygga ­Ledare.

– Det är viktigt att vi kan ge praktiska råd och verktyg till både barn och vuxna och inte fastnar i policydokument, säger Annika Tjernström och fortsätter:


– Trygghetsfrågor är idag en självklar del i våra utbildningar, oavsett om det är en funktionärsutbildning eller en grönt kort-kurs. Trygghetsarbetet måste få fäste i varje verksamhet och hos alla våra medlemmar.

Alla som tävlar förbinder sig att följa ridsportens uppförandekod och värdegrund och att vara ett föredöme för svensk ridsport. En annan viktig förutsättning för en trygg ridsport är att ridsportens strukturer och regelverk är tydliga. För att se till att det verkligen är så initierade förbundsstyrelsen en extern översyn som ska redovisas under våren 2022.

– Vi som förbund måste skapa förutsättningarna för en trygg ridsport. Sen måste alla vi vuxna se till att trygghetsfrågorna hålls vid liv på varje stallbacke. Arbetet för en trygg ridsport får aldrig ta slut.