Hoppskolan 1 – Sitsen

En av grundstenarna i ridning och hoppning är ryttarens balans och följsamhet. Det är mödan värt att man som ung ryttare lägger stor vikt vid sin sits och sin position.