Annons

  Hem / Tävling / Regler och TR

Regler och TR

Med anledning av gällande restriktioner tog förbundsstyrelsen den 24 juni 2020 beslut om tillfälliga ändringar och kompletteringar av TR, tävlingsreglementet. Reglerna gäller från och med 29 juni och tills vidare.

Från 16 oktober 2020 (pdf-dokument)

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

Här nedanför hittar du alla grenars tävlingsregementen i sin helhet för utskrift.

Klicka på respektive gren för eventuella bilagor m.m.
Observera att de sista sidorna i alla TR är TR I.

Tryckta TR går att köpa HÄR

TR I Gemensamma bestämmelser
TR I Gemensamma bestämmelser pdf för utskrift
TR I Gemensamma bestämmelser mark up

Förtydliganden:

 • TR I 2019 moment 170, nya lydelser gällande fr o m 1 juni 2019 (gäller endast häst som påbörjar sin grundvaccination tidigast 1 juni 2019. Tidigare vaccinerade hästar berörs inte av förtydligandet):
 • TR I 2019 moment 170.1.1, ny lydelse: Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar mellan A- och B-vaccination. Hästen är startberättigad åtta dagar efter B-vaccinationen. C-vaccinationen utförs 90–180 dagar efter B-vaccinationen. 
 • TR I 2019 moment 170.1.2, tillägg: Revaccination var 182:a dag rekommenderas.
 • TR I 2019 moment 170.1.4, tillägg sista meningen: , vanligen sex månader.
 • TR I 2019 moment 170.3.1, ny lydelse mening 1: I det fall längre rid än 56 gått mellan A-vaccination och B-vaccination krävs ny A-vaccination.
 • TR I 2019 moment 170.3.3  rad 1: "B"-vaccination ändras till "C"-vaccination.
  Tillägg: I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud.
  Om C- eller R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet.
  Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med en A-vaccination.
 • TR I 2019 moment 174.3.11, tillägg (om nosgrimmor): Måttangivelsen är en rekommendation.
 • TR I 2019 moment 182.5 rad ett tillägg (om officiella funktionärers uttalanden): Ordet "otillbörliga" läggs till före ordet "uttalanden". Rad två, strykning: orden "till media" utgår.

TR II Dressyr & Para

TR III Hoppning

TR IV Fälttävlan

TR V Sportkörning

TR VI Distans 

TR VII Voltige 

TR VIII Mounted Games 

TR IX Reining

TR X Working Equitation 

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.