Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / TR / Hoppning

TR III Hoppning

TR III Hoppning 2021   

TR III Hoppning 2021 - mark up-version

Förtydligande publicerat 2021-10-04

TR III moment 306 punkten Hästskor 
Så kallade barfotaskor, vars syfte är att ersätta skor, räknas som hästskor. De är tillåtna vid ridning på tävlingsplatsen. Barfotaskor är inte tillåtna vid framhoppning eller på tävlingsbanan.
Som barfotaskor räknas utrustning som inte fästs högre upp än på ballarna.

Kompletteringar (2021-02-02):

Moment 306.6
Tillägg: För A-, B- och C-ponnyer är minsta bredd 3 cm.

Moment 313
Alla formuleringar om tempo inomhus och utomhus ändras till
tempo på banan smalare än 30 m, respektive
tempo på bana bredare än 30 m

TR III - tillåtna och förbjudna framhoppningshinder  (1,7 MB)

TR III Anvisningar för banbyggare, domare och överdomare 2019
Anvisningar bedömning A:stilla  
Typbana bedömning A:stilla 

Nyheter 2021 - sammanfattning:

301: Begränsat antal starter
Ryttare t o m det år ryttaren fyller 12 år får starta högst 4 gånger/dag.

302: Förtydligade kvalbestämmelser
Ekipage är kvalat till 1,50/1,55/1,60 efter två felfritt genomförda grundhoppningar i lägst 1,45 hoppning.

305: Ridkavaj obligatorisk från 3*-tävling. Stjärnsporrar förbjuds, rotationssporrar med jämn kant tillåtna. 

306: Benskydd
”Unghästskydd” enda tillåtna i alla klasser t o m 1,40 hoppning.
Vissa andra skydd tillåtna fr o m 1,45 hoppning, endast för 8-åriga hästar och äldre.
OBS! Viktigt att läsa hela texten i hela momentet!

310: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna 

312: Standardhoppningar för häst
Varierande tempo i vissa klasser baseras på banbredd, inte inomhus- respektive utomhustävling. 

313: Standardhoppningar för ponny
Maxlängd på oxer t. o. m. Lätt B +5 cm är klasens höjd plus 10 cm.
Ingen maxtid (och alltså inget tempo) i klasser t. o. m. Lätt C +5 cm, endast tillåten tid 120 sekunder. Vid bed. A:Stilla är tillåten tid 140 sekunder. 

314: Bed A:0 tillåten i alla avd. A, oavsett höjd. 

318: Bedömningen två faser med totalfel får eget moment. Tidigare moment 317.4.6 utgår. Bedömningen får användas i alla avd. A, oavsett höjd. 

340: Specialhoppningar
Vissa specialhoppningar får användas i alla klasser: 341 A Fel och ut, 341 B Hit and Hurry, 344 Stafetthoppning, 345 Ackumulatorhoppning, 346 Poänghoppning, 347 Zürichhoppning.

Visa specialhoppningar får användas i lägst Lätt A/1,20 hoppning: 342, Barriärhoppning, 343 Hippodromhoppning, 348 Duellhoppning, 350 Två- och trekombinationshoppning. 

352: Ändring av maxtid
Banbyggaren, i samråd med domaren, kan ändra maxtiden. 

357: Rekommendationen att översta bommen får väga högst 12 kg ändas till regel, på både tävlingsbana och framhoppning.
Svensk oxer tillåten på tävlingsbanan i 1,45 hoppning och högre.
Marklinje ska finnas på alla hinder tom Lätt A/1,20 hoppning, på både tävlingsbana och framhoppning. 

376: Ryttare som vill utgå på egen begäran ska tydligt signalera det till domaren genom handuppräckning. 

381: Uteslutning efter andra olydnad i alla klasser och avdelningar. 

386: Avfallning eller omkullridning inne på banan innan start innebär att ekipaget inte får starta klassen. Undantag: om veterinär, sjukvårdare, domare eller överdomare ger tillstånd till start. 

389: Att använda annat hindermaterial än det tävlingsledningen ställt till förfogande innebär alltid avstängning. 

389: Ryttare som rider okontrollerat och utgör en fara för sig själv, sin häst och/eller omgivningen, så kallad farlig ridning, kan stängas av. 

391: Blodsregel harmoniserad med TR I.

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering
Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning
När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna. 

120 Inlämnande av proposition
Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt. 

122 Riksmästerskap
Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift
Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift. 

131 Maximerat antal starter
Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar
Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning
Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse. 

140 Om premier
De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen. 

150 Licenser
Texterna om licenser är likalydande i TR och i TDB. 

162 Hästpass
Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler
Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR. 

173 Hjälm
Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen. 

174 Blodsregel
Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud
Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit. 

175 Mun- och nosgrimmekontroll
Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar. 

187 Högsta ersättning
Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs. 

190 Protest
Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas. 

195 Avgift vid protest och överklagande
Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.