Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / Hoppning

Hoppning

TR III Hoppning    
TR III Hoppning pdf för utskrift 
TR III Hoppning mark up
TR III Anvisningar för banbyggare, domare och överdomare
Anvisningar bedömning A:stilla  
Typbana bedömning A:stilla 

Förtydliganden:
Meningen "Gäller inte unghästar" i moment 302.3.5 och 302.3.6 har ny lydelse, "Gäller inte okvalade unghästar". Kvalreglerna för unghästar i moment 304 kvarstår och har företräde.
Moment 305.1.1: Ordet "långärmad" stryks.
Moment 306.6: Boots kan användas även utan andra benskydd.
Moment 306.6.1 sista punkten ny lydelse: "Inga andra skydd/ingen annan utrustning förutom boots av traditionell typ, helt öppna nedtill, kan användas tillsammans med ovanstående skydd".
Moment 314.7, sidan 38 första raden, stryks: "...två nedslag och två olydnader...". Läggs till: "ett nedslag och två olydnader".