Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / TR / Reining

TR IX Reining

TR IX Reining 2021   

TR IX Reining 2021 - mark up-version

Nyheter 2021 - sammanfattning:

Inga grenspecifika ändringar, regler om tävlingsbeteckningar och stjärnsporrar anpassas efter TR I.

120 Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna.

136 Stjärnsporrar
Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet.
Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.” 

174 Blodsregel
Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”