Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / TR / Dressyr & Para

TR II Dressyr & Para

TR II Dressyr & Para 2021   

TR II Dressyr & Para 2021 - mark up version

FAQ - Nya kvalsystemet i dressyr

TR II Dressyr bilaga betsling 2021
TR II Dressyr bildexempel bett 2021
TR II Dressyr hjälpmedel godkända för pararyttare enligt mom. 210.5, 2019

Lathund TR dressyr för pararyttare

Förtydligande publicerat 2021-10-04

TR II moment 211.6.1.1: 
Barfotaskor, vars syfte är att ersätta ordinarie skor är endast tillåten vid ridning till framridningsbana och till tävlingsbanan.
Som barfotaskor räknas utrustning som inte fästs högre upp än på ballarna.

Nyheter 2021 - sammanfattning:

Här finns en sammanfattning av de viktigaste förändringarna. 

201: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna

201: Tre rundor införs
- Lilla rundan. Klasser som ingår är Msv A, Prix S:t Georges, FEI:s program för UR, Intermediaire I och Intermediaire I Kür.

-  Mellanrundan. Klasser som ingår är Intermediaire I B, Intermediaire A, Intermediaire B, Intermediaire A/B Kür och Intermediaire II.

-  Stora rundan. Klasser som ingår är Grand Prix UR (16-25 år), Grand Prix, Grand Prix Special och Grand Prix Kür.

201: Ponnyryttarålder.
RÅ döps om till PRÅ (ponnyryttarålder).
PRÅ 12: För ryttare som under kalenderåret fyller 8-12 år.
PRÅ 16: För ryttare som under kalenderåret fyller 8-16 år.
PRÅ Öppen: För ryttare som under kalenderåret fyller lägst 13 år, utan övre åldersgräns för ryttare.

203: Förtydligande om efteranmälningar efter att starttiderna publicerats samt avsteg beviljade av överdomaren.

204: Förtydliganden om antalet starter för vissa ålderskategorier hästar. Förtydliganden om tillåtna kombinationer av starter i olika program.

205: Förändrade kvalregler 2*-tävling
För att få starta i Msv B-klass, förutom Msv B:1, ska ekipage ha uppnått ett kval på 64% i Msv B:1.

205: Förändrade kvalregler 3*/4*/5*-tävling
För att få starta i Lätt A-klass, ska ekipage ha uppnått minst 62,00 % i Lätt A:1 eller högre på 2*-tävling.

För att få starta i Msv C-klass ska ekipage ha uppnått minst 62,00 % i Msv C-klass eller högre på 2*-tävling/**. 

För att få starta i Msv B-klass ska ekipage ha uppnått minst 62,00 % i Msv B:2-klass eller högre på  2*-tävling/**.

För att få starta i Msv A-klass eller högre, samt i rundorna, ska ekipage ha uppnått minst 62,00% i Msv A:1, FEI:s Msv A-program för Unga ryttare och/eller FEI:s S:t Georges på 3*-tävling, i aktuell klass som dömts av minst tre domare. Detta kval är insteget till Lilla rundan, Mellanrundan och Stora rundan.

205: Kval till rundor 
Inget kval i kür i någon runda.

Lilla rundan (Msv A, Prix S:t Georges, FEI:s program för UR, Intermediaire I och Intermediaire I Kür) 
Lägst 62.00% vid högst två försök. Kvalifikation kan inte ske i kür.

Mellanrundan (Intermediaire IB, Intermediaire A, Intermediaire B, Intermediaire II, samt tillhörande kürprogram för nivån)
För att få behörighet i Mellanrundan krävs ett uppnått resultat på lägst 62.00% vid högst två försök. Kvalifikation kan inte ske i kür.

Stora rundan (Grand Prix, Grand Prix UR 16-25 år, Grand Prix Special, Grand Prix Kür)
För att få behörighet i Stora rundan krävs ett uppnått resultat på lägst 62.00% vid högst två försök. Kvalifikation kan inte ske i kür.

205: Så här fungerar kvalen
Ekipaget måste uppnå ett resultat på lägst 62,00% vid högst två försök i vald runda. Uppnås inte kvalet efter två försök i vald runda får ekipaget gå ner i en lägre runda och där uppnå kvalet, innan man åter kan gå tillbaka till den högre rundan och försöka kvala igen. Vid uppnått kval är ekipaget kvalificerat till kvalad runda under 24 månader. Ekipaget kan inte starta en högre runda om det inte uppnått kvalet i en lägre runda under samma 24-månadersperiod.

210: Ändrade klädselregler
Vissa delar omformulerade: Ryttarens klädsel under ritten är godkänd ridhjälm, ridkavaj, ridbyxor och ridstövlar samt polotröja, skjorta, blus eller top med knäppt krage.

211: Ändrade utrustningsregler.
Träns ska ha käkrem. Inga elastiska infogningar är tillåtna på tränset. Nackstycket ska ge plats för öronen. Gummivävtyglar och tyglar med tunn gummifodring på en sida av tygeln är tillåtna. Minsta bettdiameter på tränsbett 12 mm. Oledat tränsbett får också användas med rörliga parerstänger, Hanging cheeks eller Fulmer cheeks. Mellandelen på tvåledat tränsbett får inte ha effekt som tungplatta.

220: Viss reklam på dressyrstaket tillåts.

262: Harmonisering av blodsregeln med TR I.

278: Vid en startande i PRÅ 12 får ryttaren välja att starta i antingen PRÅ 16 eller Clear round.

Viktiga hållpunkter i TR I:

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering
Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning
När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna. 

120 Inlämnande av proposition
Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt. 

122 Riksmästerskap
Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift
Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift. 

131 Maximerat antal starter
Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar
Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning
Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse. 

140 Om premier
De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen. 

150 Licenser
Texterna om licenser är likalydande i TR och i TDB. 

162 Hästpass
Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler
Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR. 

173 Hjälm
Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen. 

174 Blodsregel
Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud
Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit. 

175 Mun- och nosgrimmekontroll
Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar. 

187 Högsta ersättning
Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs. 

190 Protest
Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas. 

195 Avgift vid protest och överklagande
Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.