Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / TR / Sportkörning

TR V Sportkörning

TR V Sportkörning 2019
TR V Sportkörning pdf för utskrift 2019
TR V Sportkörning mark up 2019

Skisser precisionshinder

Skisser nya precisionshinder 2020
Bågen
Zick zack
Dubbeloxer

Giltigt från 1 januari 2021:

TR V Sportkörning 2021 - mark up-version

Nyheter 2021 - sammanfattning:

501: Från och med det år häst fyller 21 år får den i svår klass endast starta dressyr- och precisionsmomenten. 

503: Huvudlag med sänkt käkrem, typ micklem, är inte tillåtet.

505: Tillägg obligatorisk utrustning dressyr och precision: Kusken och groomen ska i dressyr och precision ha långärmat och långbyxor/lång kjol. 

506Para, I para- och barnklass ska pisken finnas på vagnen i maraton. När den används behöver den inte hållas av kusken, utan får hållas i och användas av groomen. 

509: Klassindelningar och svårighetsgrader.
Lätt B körs som 1*-tävling.
Lätt A och medelsvår endagars fullständig tävling och enskilda moment körs som 1*-tävling.
Svår klass enskilda moment körs som 1*-tävling.
Lätt A fullständig flerdagarstävling körs som 2*-tävling.
Medelsvår fullständig flerdagarstävling körs som 3*-tävling.
Svår klass fullständig flerdagarstävling körs som  4*-tävling.
Svår klass med premier, fullständig flerdagarstävling körs som 5*-tävling.
Svenskt Mästerskap körs som 5*-tävling.

510Arenakörning införs. Arenakörning är en tävlingsform som ska genomföras på ett inhägnat eller avskärmat område, inne eller ute. Hindren består av en blandning teknikhinder och konpar. Det är en tidstävling där ekipagen startar en gång och kör alla teknikhinder och konparen i nummerordning, i teknikhindret körs portarna i bokstavsordning. Till den tid ekipaget får läggs de straff på som ekipaget ådragit sig under sin runda som tidstillägg omräknat till sekunder. 

511: Minst två kvalificerande fullständiga två-eller flerdagarstävlingar i Medelsvår ska ha genomförts för att vara kvalad till svår klass. 

511: När kusk startar med färre hästar och använder samma hästar som deltog i tidigare anspänning har kusk rätt att starta samma klass. Om kusk använder nya hästar som inte är kvalade får kusk gå ner en klass. 

515: Tre nya dressyrprogram införs, Svenska Lätt B 2020, Svenskt Lätt A 2020 och Svenskt Msv 2020. 

522-526: Flera förändrade maratonregler. 

530: Regler för hur kusk ska uppmärksamma felaktig konbredd i precision. 

540: Tidtagning i maratonhinder. 

544: Krav på överdomare vid alla sportkörningstävlingar fr o m 1*. 

Viktiga hållpunkter i TR I 2021:

Vikten av att följa Code of Conduct/Uppförandekod förs in på flera ställen.

110: Anmäla otillåten hantering
Alla som ser otillåten hantering av häst på tävlingsområdet uppmanas att kontakta någon av de officiella funktionärerna på plats.

111: Tävlingsdagens omfattning
När det gäller vad som är tillåtet och förbjudet enligt Karens- och förbudslistan, börjar tävlingsdagen klockan 00:00 och slutar när hästen gått i mål för sista starten under dagen. Efter sista starten, innan 24:00 samma dag, blir vissa åtgärder enligt listan tillåtna.

120: Tävlingsbeteckningar
Den tvååriga övergångsperioden, där beteckningarna elit/nationell/regional/lokal respektive 5*/4*/3*/2*/1* funnits parallellt, upphör. Fr o m 1 januari 2021 finns endast stjärnbeteckningarna. 

120 Inlämnande av proposition
Propositioner ska skickas in för godkännande senast 35 dagar innan tävlingsstart. Svenska Ridsportförbundet kan bestämma om förseningsavgifts storlek, som utdelas av förbund eller distrikt. 

122 Riksmästerskap
Allmänna regler för Riksmästerskap införs.

131 Anmälningsavgift
Om/när det bli möjligt i TDB kommer möjlighet att införa att dela tävlingsavgiften i anmälnings- och startavgift. 

131 Maximerat antal starter
Ryttare, till och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år, får starta högst 4 gånger/dag.

136 Stjärnsporrar
Gemensamma bestämmelser om stjärnsporrar i alla grenar införs. ” Stjärnsporrar, det vill säga sporrar med roterande skivor/delar som har hack eller tandade kanter, är inte tillåtna inom tävlingsområdet. Sporrar med en roterande skivor/delar, som har jämna kanter, är tillåtna.”

137 Kommunikationsutrustning
Om handhållen kommunikationsutrustning används till häst, ska hästen stå stilla och inte vara i rörelse. 

140 Om premier
De premier som delas ut anges i propositionen och får inte minskas, inte heller genom friskrivning i propositionen. 

150 Licenser
Texterna om licenser är likalydande i TR och i TDB. 

162 Hästpass
Hästpass ska medföras till tävlingsplatsen.

170 Vaccinationsregler
Tidigare publicerade regler om nya vaccinationer förs in i TR. 

173 Hjälm
Hjälm ska bäras även i kön till hästbesiktningen. 

174 Blodsregel
Harmoniserad lydelse i alla TR.
”Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas. ”

175 Startförbud
Vid startförbud p g a skada i mungipa/munhåla bli startförbudet 21 dagar. Mellan dag 8-21 under startförbudet kan tillfälligt starttillstånd ges om:
a) veterinärintyg skickas in till Svenska Ridsportförbundet, och förbundet kan därefter ge starttillstånd,
b) tävlingsveterinär/överdomare på plats kan ge tillfälligt starttillstånd, efter besiktning där skadan konstateras ha försvunnit. 

175 Mun- och nosgrimmekontroll
Överdomaren/veterinären ska kontrollera munnar och nosgrimmor på minst 5% av deltagande hästar. 

187 Högsta ersättning
Högsta ersättningsnivåer för domare/överdomare införs. 

190 Protest
Inga protester mot domarutslag vid ritter kan lämnas. 

195 Avgift vid protest och överklagande
Avgiften för protest och överklagande höjs till 500 kr. Avgiften för överklagan till Svenska Ridsportförbundet höjs till 1500 kr. Avgifterna återbetalas om man får rätt.