Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / Disciplinnämnden / Disciplinnämndens ärenden 2020

Disciplinnämndens ärenden 2020

2021-01-05 per capsulam

  • DN 6 2020 - Överskridande av överdomares och tävlingsveterinärs befogenhet m.m.

2020-12-15

2020-12-08

2020-10-01

  • DN 10 2020 - Obehörig start, fråga om avvisning   
  • DN 3 2020 - Brott mot RF:s och SvRF:s värdegrund
  • DN 2 2020 - Olämpligt uppträdande 

2020-08-27

  • DN 5 2020 - Överklagande av gula kort utfärdade vid tävling hos Dagstorpsortens Ryttarförening 26-28 juni 2020.

2020-05-26

2020-03-03

  • DN 1 2020Felaktigt uppfört domaruppdrag med mera, nu fråga om avvisning