Annons

    Hem / Tävling / Regler och TR / Tävla utanför SvRF

Tävla utanför Svenska Ridsportförbundet

Grundregeln är att du som är medlem med tävlingslicens i Svenska Ridsportförbundet inte tävlar hos en arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Ryttare har dock möjlighet att söka godkännande för att delta i tävling hos arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Se text i TR I, Tävlingsreglementet, moment 150. Detta finns även reglerat i Svenska Ridsportförbundets stadgar Kapitel 10 § 44.

"Medlem får inte delta i tävling arrangerad av annan än föreningar inom förbundet. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige, gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat. Är arrangören inte ansluten till förbundet får medlemmen delta endast om förbundsstyrelsen har godkänt deltagandet."

Ansökan om godkännande görs på blankett ställd till Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse.

De försäkringar Svenska Ridsportförbundet har för ryttare genom licensförsäkringen och den gemensamma olycksfallsförsäkringen gäller inte då ryttare tävlar hos arrangör som inte är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Arrangören omfattas inte heller genom Svenska Ridsportförbundet av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för förening och arrangör.

Blankett för ansökan om att tävla utanför Svenska Ridsportförbundet