Annons

  Hem / Tävling / Smittinfo / EHV-1 / Efter resa utomlands

EHV-1: För dig som kommer hem med häst efter resa utomlands

Med anledning av det skärpta smittläget avseende EHV-1 ger Svenska Ridsportförbundet följande information och råd, baserade på Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) och internationella ridsportförbundets (FEI) rekommendationer, men anpassade för svensk ridsport i rådande situation. Dessa kan snabbt ändras varför vi hänvisar till SVAs och FEIs uppdateringar på respektive hemsida (se nederst på sidan).

Uppdaterad 2021-03-17 baserat på SVA:s senaste rekommendationer.

 • Nya hästar och hästar som rest från utlandet, som inte uppvisar symtom och inte varit på anläggningar med misstänkt smitta de senaste tre veckorna, bör hållas isolerade från andra hästar i minst 2, helst 3 veckor vid hemkomst. Detta är en allmän rekommendation som alltid gäller, men som är extra viktig vid ökad risk för smitta. 
 • Om det är känt eller misstänkt att hästarna varit i kontakt med smittförande hästar bör isoleringen pågå i minst tre veckor.
 • Hästar som varit vid utländska ryttartävlingar eller rastanläggningar (hästhotell) under perioden 1 februari-31 mars 2021 bör hållas isolerade i minst 3 veckor, eftersom smittstatus på dessa platser kan vara osäkert. Denna karantän i Sverige kan förkortas till 15 dagar, under förutsättning att ingen häst i gruppen uppvisat några symtom under de senaste 28 dagarna, och samtliga i gruppen har testats negativt för EHV-1 med PCR i nässvabbprover som tagits efter minst 14 dagars isolering i Sverige.
 • Hästar som reser till Sverige efter att ha stått i karantän utomlands efter utbrott av EHV-1, och som sedan friförklarats från EHV-1 med veterinärt hälsointyg, bör hållas isolerade i minst 3 veckor när de kommer till Sverige. Denna karantän i Sverige kan förkortas till 15 dagar, under förutsättning att ingen häst i gruppen uppvisat några symtom under de senaste 28 dagarna, och samtliga i gruppen har testats negativt för EHV-1 med PCR i nässvabbprover som tagits efter minst 14 dagars isolering i Sverige.
 • Om hästarna själva varit sjuka med EHV-1 rekommenderas isolering i fyra veckor. Läs mer HÄR
 • Isoleringen bör ske i separat stall eller hage, dvs ej i ordinarie tävlingshäststall utan i separat stall på ett avstånd om minst 50 meter. Alternativt att man separerat hästarna så att ingen kontakt eller luftflöde kan uppstå mellan hästar i karantänstall och friska hästar i annat stall.  Läs mer om säker isolering HÄR
 • Använd handtvätt och handdesinfektion före och efter kontakt med andra hästar.
 • Byt kläder och skor efter skötsel av isolerade hästar.
 • Använd egna vattenhinkar, utfodringskärl, redskap och utrustning till isolerade hästar.
 • Rengör och desinficera transporter och boxar/stall efter smittade hästar.
 • Kontrollera hästens temperatur två gånger om dagen. Hästar kan som enda symptom ha övergående febertopp (över 38,2o C) vilken kan missas om man inte tempar regelbundet. Dessa hästar kan då sprida smitta vidare.
 • Var uppmärksam på luftvägssymtom och/eller svaghet i bakdelen och vinglighet. Första symptom uppträder oftast inom 10 dagar efter kontakt med viruset, men det kan ta längre tid. 
 • Skydda särskilt dräktiga ston från nya och resande hästar då virus kan orsaka kastning (abort, därav namnet ”Virusabort”). Ha därför separata stall för tävlingshästar och avelsston.
 • Vaccin finns för att förhindra abort och luftvägssjukdom, men dessvärre inte den neurologiska formen. Vaccination bör inte göras under pågående utbrott.
 • Kontakta veterinär för provtagning vid symptom på sjukdom.
 • Provtagning kan göras för att utreda smittfrihet för de hästar som varit vid tävlingar i Spanien och/eller transporterats hem genom Europa. Herpesvirus kan också ligga latent i kroppen och blossa upp vid stress, som t ex längre transporter. Då det kan ta någon vecka innan virus eller symptom uppträder är det viktigt att provtagning sker upprepade gånger med negativt resultat innan isolering upphävs – se Provtagningsanvisningar på SVAs hemsida

Se även information på SVA:s hemsida; Rekommenderat smittskydd efter resor med häst samt information från FEI.