Annons

    Hem / Tävling / Hästvälfärd / AHL - djurhälsolagen

AHL - djurhälsolagen

AHL står för Animal Health Law (Djurhälsolagen) och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016. Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Den nya förordningen träder i kraft den 21 april 2021.

Här finns Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa, som gäller från och med den 21 april.

Bakgrunden till den nya djurhälsolagen (AHL) är att EU tagit fram mål inom djurhälsa som ska minska förekomsten av allvarliga smittsamma djursjukdomar och minimera effekterna av sjukdomsutbrott. Syftet med AHL är att kunna stoppa och/eller spåra smittsamma sjukdomar bland häst och övriga djurslag.

AHL ska bli en enkel och samlad lagstiftning. 

HÄR kan du se en digital informationsträff om AHL och vad lagen innebär

Alla som ansvarar för hästar kommer i olika omfattning att beröras av reglerna i den nya djurhälsoförordningen.

Jordbruksverket har en samlingssida för AHL och de nya reglerna, och vad de innebär. 

Här nedan har vi samlat en del av den information som rör hästägare och anläggningar där hästar finns. Viktigt att komma ihåg när det gäller registrering av anläggning är att det gäller ALLA anläggningar, stora som små.
Frågor om AHL, registrering mm besvaras av Jordbruksverket 0771–223 223 eller e-post.

Registrera anläggning

En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om hästarna eller avelsmaterialet.
Det är både anläggningen och hästarna som ska registreras.

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något i e-tjänsten, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.
Registret finns till för att Jordbruksverket ska veta var alla hästar befinner sig, inte vem som äger dem.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan uppgifter om hästen/hästarna.
På Jordbruksverkets hemsida finns mer information, länk till e-tjänsten om registrering, och hur du ska göra.

Att ha förberett innan du börjar registreringen;
• var anläggningen finns
• hur stor anläggningen är
• vad hästen/hästarna används till, till exempel ridhäst eller travhäst.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna Jordbruksverket redan har om din plats. Du ändrar uppgifterna genom att välja alternativet Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten och därefter lägga till arten häst.

Registrera hästar

Efter det att du har registrerat anläggningen och anmält att du ska hålla häst där, behöver du också registrera de hästar som du håller där. 

Information från Jordbruksverket 27 maj 2021: Det går nu att registrera de flesta hästar
Det går nu att registrera de flesta hästar på en anläggning i e-tjänsten. Om det inte går att lägga till hästen i registreringen kan det bero på att Jordbruksverket inte har fått alla uppgifter från samtliga avelsförbund. I så fall ber vi dig att avvakta ett tag med registreringen till dess att Jordbruksverket har fått in uppgifterna.

Din registrering av anläggningen behöver vara klar innan du kan se fliken Hantera hästindivider och kan lägga till hästarna. 

Så här lägger du till uppgifterna om hästen/hästarna:
• I det gröna fältet långt upp på sidan ska det finnas en flik som heter Hantera hästindivider. Klicka på den.
• Välj den anläggning det gäller.
• Klicka på Lägg till hästindivid.
• Fyll i UELN-nummer för den häst det gäller och därefter Lägg till.
• Om du har flera hästar kan du sedan lägga till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid igen.

Därefter dags att granska och skicka in dina ändringar.

Uppgifterna om hästen ska registreras om hästen är på din anläggning i 30 dagar eller mer. Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens id-nummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. Det kan stå till exempel id-nummer, reg nr eller livsnummer. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den Centrala hästdatabasen.
Om det inte fungerar när du ska registrera hästen på anläggningen så kan du söka i den centrala hästdatabasen hur UELN-numret är inlagt där och skriva så som det står i den centrala hästdatabasen. I databasen kan du söka antingen på chipnummer eller på annan märkning.

Mer information

Observera att det här en förkortad och övergripande information om registrering av anläggning och hästar. Fylligare information om registreringen finns på Jordbruksverkets hemsida, och deras kundtjänst svarar på frågor om AHL, registrering m.m. 0771–223 223 eller e-post

HÄR finns Jordbruksverkets samlade information om AHL

Även du som arbetar med transport av hästar ska registrera din verksamhet på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket har en digital utbildning om AHL 

HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, driver ett projekt för att samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka arbetet med AHL. Projektledare är Anna Sundin

HÄR kan du se en digital informationsträff om AHL med Anna Sundin


Svenska Ridsportförbundet är representerade i såväl HNS som Jordbruksverkets referensgrupp för AHL genom Andrea Barth, Anna Reilly, Marcus Lundholm och Peter Kallings samt Lotta Amnestål som kommunikationsansvarig.