Hem / Tävling / Tävling

Tävling


Varför tillåter inte Svenska Ridsportförbundet att alla får tävla? Och varför sträcker sig beslutet så långt som till och med den 30 juni 2021? 

Beslutet är taget med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd som trädde i kraft den 14 december och som gäller till och med den 30 juni 2021. 

Svenska Ridsportförbundet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut, vilket även Riksidrottsförbundet uppmanar oss att göra. Vi hoppas att lättnader av restriktioner kan genomföras så fort utvecklingen av pandemin tillåter det. Det är viktigt att notera att slutdatumet 30 juni kan tidigareläggas om nya beslut kommer från myndigheterna.  

Visa svar

Vad betyder regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd för ridsporten? 

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen, som Svenska Ridsportförbundet tillhör, och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de: 

  • håller avstånd till varandra, 
  • inte delar utrustning med varandra, 
  • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus, 
  • undviker gemensamma omklädningsrum, 
  • reser till och från aktiviteten individuellt, 
  • utför aktiviteten i mindre grupper. 

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet. 

Visa svar

Finns det undantag från föreskrifterna? 

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott träna och tävla. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd som gäller från den 14 december får barn födda 2005 och senare fortsatt träna och även delta i enstaka matcher och tävlingar. 

Svenska Ridsportförbundet ser över hur Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets definition av enstaka tävlingar påverkar tävling för barn födda 2005 och senare. Besked väntas under vecka 52, inför möjlig uppstart 25 januari 2021. 

Visa svar

På vilka sätt driver Svenska Ridsportförbundet frågan om ridsportens särart i fråga om smittspridning?  

Vi lyfter exempelvis att ridsporten alltid är noga med avstånd, både på grund av säkerhet och av smittskyddsskäl kring hästar. Vid våra arrangemang hos föreningarna är personer utspridda över stora ytor och mycket av verksamheten bedrivs utomhus.

Vi kan också se tillbaka på en lång period med öppen tävlingsverksamhet under anpassade former under pandemin, där nästintill ingen eller mycket begränsad smittspridning har rapporterats.

Visa svar

Vilka har ni varit i kontakt med? 

Vi för kontinuerlig dialog med Riksidrottsförbundet och berörda myndigheter. Bland annat har vi varit i kontakt med såväl Folkhälsomyndigheten som Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Visa svar

Med tanke på osäkerheten kring tävlingar 2021, kan licenskostnaden sänkas? 

Licensavgifterna ligger kvar på samma belopp som 2020 Vi rekommenderar att du tills vidare löser meetinglicens för de tävlingar du planerar att rida 2021. Om sedan meetinglicenserna kommer upp i samma kostnad som en årslicens så görs den om till en årslicens, så kostnaden blir densamma. 

Visa svar

Det blev många inställda tävlingar under 2020, finns det möjlighet att få tillbaka en del av licenskostnaden? 

Majoriteten av tävlingarna har kunnat genomföras under 2020. Under året har ca 200 000 starter genomförts, jämfört med 350 000 antal starter 2019. 

Vi återköper licenser upp till 14 dagar efter att de betalats. För återköp vänligen skicka ett mail till This is a mailto link, senast 14 dagar efter betalning av licensen, med ärendet samt namn och licensnummer på den ryttare och/eller häst återköpet gäller.

Observera att oförbrukade Meetinglicenser gäller innevarande samt påföljande kalenderår. På ryttarens profilsida kan du se licenshistoriken, aktiva licenser samt status på dessa. Om en tävling ställs in Tdb, återställs Meetinglicenserna som kopplats till tävlingen och går därmed att använda till annan tävling.

Ångerrätten hanteras enligt Konsumentverkets "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler". På Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer.

Visa svar

Min förening har ställt in tävling, och nu måste vi betala avgifter till Equipe och SwedbankPay, fast vi inte har haft någon tävling.

Bankavgifter, och avgift för TDBs systemförvaltning, är avgifter som inte går till Svenska Ridsportförbundet. Avgifterna tas ut för de tävlingar som passerat betaldatum vid inställandet av tävlingen.

Visa svar

Jag avanmälde innan tävlingen ställdes in, får jag tillbaka mina pengar?

Har du avanmält efter propositionens betaldag, men före inställandet av tävlingen, har arrangören ingen skyldighet att betala tillbaka anmälningsavgiften.

 

Visa svar

Jag har frågor om min förening eller ridskola?

Här hittar du frågor och svar som handlar om förening eller ridskola.

Visa svar

Vad gäller för pay and jump, öppen bana mm?

Träningsformen pay & jump/ride/drive/cross, öppen bana kan genomföras i anpassad form utifrån att allmänna råd och riskbedömning tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt.

Genomförande av dessa träningsformer ska minimeras till dess att tävlingsverksamhet för barn och yrkesverksamma startar den 25 januari 2021.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns en framtagen blankett för att hjälpa till med denna riskbedömning.

HÄR finns mer information om riskbedömning och HÄR finns en blankett att använda som underlag

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören därefter kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR

Visa svar