Annons

  Hem / Tävling / Råd arrangörer

Råd till arrangörer

Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, och begränsa antalet åskådare, det skriver Folkhälsomyndigheten bland annat i sina allmänna råd.

I Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, läs mer HÄR, finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Råd till ridskola, tävling och övrig verksamhet

 • Var tydlig med att personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom inte ska besöka verksamheten. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
 • Säkerställ att det finns möjligheter att tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Sätt upp information om allmänna hygienråd, till exempel affischer, Klicka HÄR
 • Meddela eleverna/tävlingsdeltagare att begränsa medföljande till max 1 person. Då kan personerna på läktaren hålla önskat avstånd mellan sig (2 meter) samt så få som möjligt samlas.
 • Se över rutiner i cafeterian så att inte folksamlingar uppstår, eller överväg att stänga den.  Om ni har självservering, undersök om det kan ordnas på annat sätt, ha endast kontantfri försäljning och så långt som möjligt erbjuda engångsartiklar.
 • Se över rutiner för att undvika trängsel i till exempel sadelkammare.
 • Se över möjligheten att begränsa antalet som får vistas i stallet vid samma tidpunkt om ridskolan/stallet får många besökare vid en eventuell stängning av skolor / arbetsplatser.
 • Se över föreningens krisplan och säkerställ skötsel av hästarna vid eventuell sjukdom hos personalen.

Städning

 • Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken åtminstone en gång om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel.
 • Se till att alla papperskorgar töms regelbundet.
 • Städning av toaletter kan behöva göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.

 Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt. HÄR finns affischer mm att ladda ner
 • Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och stallar.

Att tänka på för tävlingsarrangörer 

 • Vid ankomst släpps endast ryttare samt högst en medhjälpare per häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag kan göras för sportkörningens delmoment.
 • Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är.
 • Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen så medhjälparna samtidigt inte behöver trängas framme vid framhoppningshindren. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälparen/hästskötaren stannar utanför framridningen.
 • Tillåt inte publik utan endast en medhjälpare per ekipage. Det innebär sannolikt att det inte uppstår problem att hålla önskvärt avstånd, (2 meter), mellan personerna på läktaren.
 • Ha inte prisutdelning. Eventuella priser kan hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
 • Undvik uppstallning, övernattning och camping.
 • Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en god regel för både smittspridning och säkerhet.
 • Viktigt att alla funktionärer är informerade och får en chans innan tävlingen att få svar på frågor och funderingar så att de känner sig trygga med gällande rutiner.
 • Viktigt att ha tillräckligt med funktionärer och en backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl också håller önskvärt avstånd, (2 meter) mellan sig.