Annons

    Hem / Tävling / Regler för tävlingar inom nuvarande restriktionerna

Regler för tävlingar inom nuvarande restriktioner

Innan tävlingarna öppnar för anmälan ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras av arrangören, och det regionala smittskyddet ska kontaktas. Kontakten med smittskyddet görs av distriktet. Det regionala smittskyddets rekommendation är avgörande för om tävlingen kan hållas. 

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och information 

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer är fortfarande viktiga att hela tiden ha i åtanke: 

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk
  • Tvätta händerna
  • Håll avstånd och undvik onödiga resor.

Tävlingar och klasser kan utlysas för alla åldrar.
Olika regler och restriktioner gäller för respektive gren. Gemensamt är att tävlingarna ska hållas utomhus och utan publik.
På anläggningsskissen ska logistikflöden som garanterar att aldrig fler än 50 personer befinner sig på samma plats samtidigt anges. Dessa ska följas på tävlingen.

Uppdatering 2020-06-18Tävling enligt TR tillåts för samtliga grenar från och med 14 juni, med undantag för hoppning där antalet begränsas till 50 ryttare per klass. 
Ryttare kan rida flera hästar och antal starter kan därmed bli fler än 50.

Ryttare kan åtföljas av en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning.
Uppdatering 2020-06-18: För young rider och yngre, samt för pararyttare, tillåts två medhjälpare som ska vara vuxna.

Funktionärer räknas inte in i antalet personer på tävlingsplatsen.

Arrangören ska se till att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst samt funktionärer vistas på tävlingsområdet. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.

Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.

Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar. Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik kontakter i möjligaste mån. 

Grenspecifika regler

Råd till arrangörer