Annons

    Hem / Tävling / Tips och anvisningar till arrangörer och enskilda

Tips och anvisningar till arrangörer och enskilda

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till enskilda

Dessa råd för enskilda (stanna hemma vid symptom, tvätta händerna etc.) ska alltid följas.

  • Tvätta händerna ofta – antingen med handsprit eller tvål och vatten
  • Håll avstånd till någon som hostar eller nyser
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna
  • Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar
  • Viktigt att personer med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår kontakter som riskerar att sprida smitta.

Var också uppmärksam på tillfälliga TR där regler finns för deltagare

197.6.3 Krav att avstå deltagande i tävling
Ryttare, medhjälpare eller funktionär, som inför eller under vistelse vid pågående tävling känner av eller uppvisar symptom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsplatsen. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas deltagare enligt föregående mening. Läkarintyg behöver inte visas upp. Avgifter återbetalas inte.

Ryttare som testats positivt för covid -19 har en karens på 14 dagar efter testdagen och får inte starta i tävling förrän dag 15 efter testet. Dessutom ska ryttaren vara symtomfri minst 7 dagar innan start, dvs inte haft feber, muskelvärk, hosta eller andra förkylningssymtom. Testintyget räknas som läkarintyg. Tävlingsavgifter ska återbetalas.
För medhjälpare och funktionärer som testats positivt för covid -19 gäller samma karensregler.

Funktionärer

Tillse att alla funktionärer är tillräckligt informerade i god tid för att känna sig trygga med gällande rutiner.
Tillse att det finns tillräckligt med funktionärer och reserver om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma.
Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl håller önskvärt avstånd, (cirka 2 meter) mellan sig i alla sammanhang.

Dressyr och andra grenars dressyrprov

Domare rekommenderas att om möjligt ta med egen skrivare. Går inte detta tillhandahåller arrangören skrivare som sitter på avstånd och skriver protokoll enligt domarens anvisningar via telefon.

Hoppdomare

Håll tillräckligt avstånd till funktionärerna i domartornet. Minimera antalet funktionärer.

Faciliteter mm

Skylta tävlingsplatsen med uppmaningar till alla att hålla avstånd, minst 2 m till övriga deltagare och funktionärer.
Tillhandahåll handsprit på relevanta platser.

Parkering

Dela vid behov upp parkeringen i flera separata delar för att eliminera kontakten mellan tävlande. Uppdelning av parkering gör att tidsprogrammet kan komprimeras utan att onödig kontakt sker mellan de som vistas på tävlingsplatsen.
Tillse att entrévärd, väl insatt i de tillfälliga tävlingsreglerna, finns på plats vid infart till tävlingsplats/parkering. Instruera entrévärden att hålla avstånd till de resande.
Vid ankomst släpps endast ryttare samt tillåtet antal medhjälpare i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Övriga avvisas.

Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är och var de får vistas.
Håll god ordning och tillräckliga avstånd mellan ekipagen på parkeringen.

Sekretariat

Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar. Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik i möjligaste mån fysiska kontakter. 

Framridning

Tillhandahåll om möjligt flera banor för framridning och avslutning efter ritt.
Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna samtidigt behöver vistas på framridningsbanan. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälpare stannar utanför framridningen.

Kafeteria

Se över rutiner i kafeterian. Förekommande servering ska genomföras enligt de restriktioner som finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

Bäst är att be ryttare och medhjälpare att ta med egen matsäck.

Sanitära utrymmen, städning och handhygien

Tillse att tillräckligt många toaletter finns tillgängliga.

Städning

Städa lokalerna, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och trappräcken flera gånger om dagen. Tänk framförallt på att torka av handtag på dörrar, kranar vid tvättställ och andra ytor som många tar på. Använd gärna ett milt alkaliskt allrengöringsmedel. Städning av toaletter ska göras flera gånger per dag. Detta är en prioriterad uppgift.

Se till att alla papperskorgar töms regelbundet.

Handhygien

Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminn om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Säkerställ tillgång till tvål och pappershanddukar.

Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt. HÄR finns affischer mm att ladda ner

Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och stallar.

Media

Det är viktigt att ridsporten syns i media och att representanter för media välkomnas till er tävling, även under coronapandemin. Lika viktigt är att hindra smittspridning och att för många människor samlas på samma ställe. 

Viktigt är att ha en mediekontakt/mediaansvarig både före, under och efter tävlingen, som tillsammans med tävlingsledningen och media kan komma överens om hur bevakningen av just er tävling kan se ut.

Fler råd och rekommendationer i TR

Här finns tillfälliga TR