Annons

    Hem / Tävling / Träning

Rekommendationer ang träning

Från och med den 29 mars råder förbud mot att fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från den 13 och 14 juni lyfts reserestriktionerna och tävling för alla åldrar blir tillåtet.

Regeringens förbud gäller mot att fler än 50 personer får samlasdäremot inte en förenings träningsverksamhet. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Alla aktiviteter där resultatlista inte upprättas och där priser baserade på resultatordning inte förekommer är träning. Pay&Jump, Pay&Ride, öppen bana, programidning mm är att betrakta som träning.

Svenska Ridsportförbundet uppmuntrar till träning, men föreningen ska i all verksamhet följa Folkhälsomyndighetens råd samt genomföra en riskbedömning, se länkar ovan. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra, anser Folkhälsomyndigheten.

Tänk på det här när ni samlas till träning

Det viktiga är att förhindra smittspridning och inte belasta sjukvården. Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att upptagningsområdet för träningar och motsvarande inte innebär onödiga resor och förhöjd risk för smittspridning.

Ta också del av Folkhälsomyndighetens generella råd

Vi rekommenderar att föreningen/arrangören också kontaktar smittskyddsansvarige i regionen för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. Länkar finns HÄR