Annons

    Hem / Tävling / Tävlingstermin/TDB / Att teckna avtal med betalningstjänsten i TDB

Att teckna avtal med betalningstjänsten i TDB

Alla arrangörer av tävlingar inom Svenska Ridsportförbundet som vill kunna utnyttja TDB för betalningsärenden rörande tävling ska från och med 1 januari 2020 använda Swedbank Pay.

Svenska Ridsportförbundet har tecknat ett ramavtal med Swedbank Pay, och varje arrangör tecknar ett separat anslutningsavtal med Swedbank Pay för att kunna utnyttja denna tjänst.

För att kunna teckna avtalet behöver du som arrangör förbereda ett antal dokument. Du hittar länkar till dem nedan.

Swedbank Pay kan inte påbörja behandling av ert avtal innan Anslutningsavtal, med bilagorna protokoll och vidimering av ID-handling, samt Kundkännedomsformuläret har skickats in och blivit godkänt. Förening/arrangör som inte sedan tidigare är kund i Swedbank ska också bifoga ett exemplar av sina stadgar.

Innan du börjar;

  1. Ta fram det protokoll från föreningen där det framgår vem som är firmatecknare, dvs har rätt att teckna avtal för föreningen
  2. Förbered en vidimerad kopia på ID-handling för den/dem som skriver under avtalet med Swedbank Pay. Obs att två personer måste vidimera handlingen 
  3. Är föreningen inte kund hos Swedbank sedan tidigare ska ett exemplar av föreningens stadgar bifogas avtalet.

Därefter fyller du i Anslutningsavtalet (pdf) och Kundkännedomsformuläret (extern länk).

Anslutningsavtalet (Nya SwP Anslutningsavtal Checkout) 

Följande information ska anges i anslutningsavtalet:

Generell information
- Juridiskt namn, dvs föreningens korrekta namn,
- Organisationsnummer,
- Juridisk adress, postnummer och ort
- Fakturaadress (om annan än den Juridiska),
- Bank samt Bankkonto/Bankgiro

Säljställe
- Marknadsnamn, dvs föreningens namn, (samma som juridiskt namn)
- Telefonnummer
- E-post
- Besöksadress samt postnummer och ort

Kontaktpersoner kund
• Kontaktperson Avtal – föreningens firmatecknare eller ordförande
• Kontaktperson Redovisning – föreningens kassör eller revisionsbyrå

När avtalet är ifyllt måste korrekt firmatecknare underteckna på sista sidan. Det ska vara firmatecknare enligt föreningens sista protokoll. Finns fler firmatecknare ska alla underteckna och vidimerad ID-handling bifogas.
Avtalet måste printas ut och undertecknas, därefter scannas in igen, eller så skickas avtalet med bilagor per post.

Skicka det ifyllda och undertecknade avtalet tillsammans med protokoll och vidimerad kopia på ID-handling
antingen till This is a mailto link
eller per post till PayEx Sverige AB, att: Avtal, 621 88 Visby
Ange Anslutningsavtal till Ridsportförbundet - föreningens namn i ämnesraden på mailet och på kuvertet.

Kundkännedomsblankett

I samband med att ni fyller i avtalet behöver ni även fylla i kundkännedomsformuläret.

Den hittar ni på följande länk: Kundkännedomsformuläret 

Alla sidor i Kundkännedomsformuläret ska fyllas i.

På första sidan ska ni ange ordförande gällande detta "Företrädare för bolaget, t.ex. VD eller annan med fullmakt".
När ni
 kommer till sidan två i formuläret ska rutan ”Bolaget har ingen verklig huvudman” kryssas i.

Längre ner kommer denna information upp: Bolag som inte har någon verklig huvudman ska ange en alternativ verklig huvudman som är bolagets VD eller motsvarande befattningshavare. Enskilda firmor behöver INTE ange en alternativ verklig huvudman.

Fyll i den person i föreningen som har högst beslutanderätt, dvs är huvudman.

Fyll i resterande av dokumentet. På sida tre kommer fråga om:
För årlig omsättning av tjänster från PayEx?
Ange omsättning för de anmälningsavgifter som går via detta avtal per år. Snittbelopp är snitt anmälningsavgiften.

När alla dokument ovan är inskickade kommer föreningen att få ett mail från Swedbank Pay med information om hur och vad föreningen/arrangören ska göra för att använda betaltjänsten.

OBS! Swedbank Pay kan inte påbörja behandling av avtalen innan Kundkännedomsformuläret har skickats in och blivit godkänt.

Svenska Ridsportförbundets sportavdelning kommer att ha särskild kontakt med de arrangörer som har tävling i januari och februari 2020 och sista betaldag från och med 1 januari 2020.
De som har tävling i januari och hade sista betaldag i december 2019 använder TDB som vanligt.

Här hittar du tidigare information om de nya rutinerna i TDB