Annons

    Hem / Tävling / Tävlingstermin/TDB / Brev till tävlingsarrangörer

Brev till tävlingsarrangörer

Till Svenska Ridsportförbundets tävlingsarrangörer - 2019-04-02

Som vi tidigare berättat kommer TDB, Tävlingsdatabasen, att utvecklas och användarna kommer att få nya rutiner. Det kommer även att påverka er som är arrangörer.

Vi kommer under 2019 att övergå till att använda externa betaltjänster i TDB och alla ekonomiska transaktioner mellan anmälare och arrangör ska ske direkt mellan parterna.

Det nya systemet kommer att införas under sommaren 2019, och under hösten kommer de båda systemen att löpa parallellt. Efter den 31 december 2019 kommer inga ekonomiska transaktioner att kunna göras i TDB. Det gäller även att till exempel lösa licens för ryttare och hästar mm.

Den leverantör Svenska Ridsportförbundet tecknar avtal med om betaltjänst (betalkort eller swish) kommer att tillhandahålla motsvarande tjänst för arrangörens behov att ta betalt för sina tävlingar, på det sätt som hittills gjorts i TDB.

I april 2019 kommer vi att meddela alla användare i Tävlingsdatabasen per brev att kontoinnehavare ska ange ett uttagskonto som ska verifieras via BankID vid aktivering och användande, för att sedan smidigt kunna ta ut innestående medel. 
Registrering för uttagskonto för tävlingsarrangörer kommer hanteras som tidigare.

Information kommer löpande att finnas på ridsport.se samt på TDB-sidan.

Vänliga hälsningar Svenska Ridsportförbundet