Annons

    Hem / Tävling / Tävlingstermin/TDB / Så funkar nya TDB

Så funkar nya TDB

Från och med 1 januari 2020 kommer Tävlingsdatabasen TDB att ha nya rutiner både för anmälare och arrangörer. Här kan du som anmälare och arrangör läsa hur det påverkar dig.

TDB är ett utmärkt och väl fungerande anmälningssystem, men mycket har förändrats sedan starten för dryga tio år sedan. Med anledning av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism startade en utredning på initiativ av Svenska Ridsportförbundet. Utredningen har genomförts tillsammans med förbundets bank och Equipe och har resulterat i att ett nytt, utomstående, betalsystem måste införas för anmälningar och utbetalningar via TDB. Tjänsten heter Swedbank Pay.

Nedan finns information om hur TDB kommer att fungera från och med 1 januari 2020 med anmälning, betalning, avtal mm.

För anmälaren

Anmälaren loggar in i TDB som tidigare för att anmäla och väljer vilken tävling som ska anmälas till.

Nytt! Anmälaren måste vara en person med fullständigt BankID! Här kan du läsa mer 

Anmälan till tävling görs som tidigare i TDB. Därefter sker betalning via betaltjänsten.

Nytt! Från och med 1 januari 2020 sker betalning antingen via betalkort (Visa/Mastercard) eller Swish.

Använder du betalkort reserveras pengarna vid anmälningstillfället och dras sedan från ditt konto enligt betalningsdatum i propositionen. Om du valt att betala med Swish dras pengarna direkt.
Om du måste avanmäla tas reservationen bort om valt att betala med kort. Har du valt att betala med Swish återbetalas pengarna direkt.

Obs! Den nya rutinen gäller redan nu för dig som anmäler till tävling i januari 2020 med sista betaldag i januari.

Nytt! Det blir nya rutiner för utbetalning av prispengar och eventuell återbetalning vid avanmälan, se nedan. För att kunna få återbetalning/utbetalning in på bankkonto måste anmälaren ha fullständigt BankID.

Obs! De nya rutinerna innebär att alla som anmäler i TDB i fortsättningen måste ha fullständigt BankID. Läs mer HÄR

Frågor och svar främst för arrangörer

Frågor och svar främst för användare/anmälare

För arrangören

Alla arrangörer av tävlingar inom Svenska Ridsportförbundet ska från och med 1 januari 2020 använda Swedbank Pay för betalning av anmälan till tävling.

Obs! Den nya rutinen gäller redan nu för er som arrangerar tävling i januari 2020 med sista betaldag i januari.

Svenska Ridsportförbundet har tecknat ett ramavtal med Swedbank Pay. Föreningarna kan i sin tur teckna avtal med dem. Avtalet är inte kostnadsfritt, men fördelaktigt för föreningen. Svenska Ridsportförbundet tar inte ut några avgifter från distrikt eller föreningarna/arrangörerna för hanteringen i Swedbank Pay.

Kostnaden för arrangören att använda Swedbank Pay är 500 kronor/år samt 1 procent och 1,15 krona per transaktion.

Nytt! Serviceavgiften till TDB kommer i fortsättningen att belasta arrangören, 15 kronor per anmälan. Det beror på redovisningstekniska orsaker. Ta i fortsättningen höjd för den kostnaden i anmälningsavgiften. Redovisningen sker med automatik hos Swedbank Pay.

Alla arrangörer av tävling inom Svenska Ridsportförbundet som vill ta betalt via TDB måste teckna ett eget avtal med Swedbank Pay.

Det gör ni på ett digitalt formulär - läs mer HÄR

 

Frågor och svar främst för arrangörer

Frågor och svar främst för användare/anmälare

Rutiner för det ekonomiska flödet

Anmälningsavgifter, avgift för boxar och veterinär mm, går från ryttaren/anmälaren till Swedbank Pay. De ekonomiska medlen förs över kontinuerligt till föreningen och redovisningen från betaltjänsten sker enligt överenskommelse. Transaktionen redovisas med tre olika filer, pdf, xml och excel, där det framgår vilka som anmält och vad de betalat.

Premier och återbetalning

Premier och eventuell återbetalning efter avanmälan betalas ut enligt särskilda rutiner. Arrangören kan välja att använda Swedbank Pay eller ha egna rutiner. Det finns tre olika alternativ.

Swedbank SUS utbetalningstjänst

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB en ”SUS-fil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar via Swedbank/tilläggstjänst. Pengarna överförs då från arrangörens konto till anmälarens konto.
Vad krävs av arrangören? Arrangörer behöver teckna SUS-avtal med Swedbank (ca 500 kr/år samt 1,50 kr per återbetalning/transaktion)
Många är redan registrerade till det här systemet då utbetalning till bland annat studiebidrag, skatteåterbäring, lön och mycket annat idag redan utbetalas via SUS.

Leverantörsbetalningsfil

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB en ”Leverantörsbetalningsfil” som arrangören laddar ner lokalt till sin dator och sedan skickar till sin egen bank, enligt instruktion. https://www.bankgirot.se/tjanster/utbetalningar/leverantorsbetalningar/
Vad krävs av arrangören? Att föreningen har en tilläggstjänst hos sin bank som tillåter hantering av leverantörbankfil (ca 500 kr/år)

Manuell hantering

Arrangören rapporterar resultat via fil eller manuellt och matar in eventuella återbetalningar under tävlingens ekonomisidor i TDB som tidigare. Därefter skapar TDB ett utbetalningsunderlag som föreningens kassör använder för att betala ut via föreningens egen bank/internetbank.
Vad krävs av arrangören? Att egen internetbank finns och att kassören har access och kan rutinerna.

För anmälaren/mottagare av medel från arrangören

För SUS utbetalningstjänst av premier och eventuell återbetalning vid avanmälan.
Den som registrerar återbetalningskonto måste från och med 1 januari 2020 vara en myndig person alternativt att omyndig person registreras av målsman. Läs mer HÄR: https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Frågor och svar främst för arrangörer

Frågor och svar främst för användare/anmälare

Frågor besvaras av Svenska Ridsportförbundets sportavdelning på e-post, This is a mailto link. Skriv ”Frågor om TDB” i ämnesraden.