Gemensam olycksfallsförsäkring

2014-11-14

Alltsedan 1 januari 2015 har alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap

Det var Västergötlands RsF som via en motion till stämman 2013 fick igenom denna försäkring. Det är ofta denna som idag lyfts fram först när vi talar om medlemsnyttan :-)

Sponsorer

Annons