FOTO: KN

Ungdomsledarkurs 2019-2020

2019-09-10

Ridsporten är unik genom alla sina unga ledare. Ungdomsledarenkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta med barn- och ungdomsverksamhet i din klubb. Kursen vänder sig också till dig som tänker söka till Ridledarutbildningen. Kursens mål är att få insikt i barn och ungdomars utveckling, kunna planera och genomföra aktiviteter i den egna klubbens verksamhet, få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare och få förutsättningar för att arbeta aktivt i föreningsverksamheten. 

UNGDOMSLEDARKURS 2019-2020

Plats: Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro

Datum: 23-24/11 2019, 11-12/1 2020 och 7-8/3 2020                                                                       

Läs hela inbjudan HÄR 

Anmäl HÄR senat den 7 november 2019

Frågor besvaras av kansliet 0706-72 24 29

Sponsorer

Annons