Systematiskt arbetsmiljöarbete i hästverksamheter

2018-10-15

Arbetsmiljöutbildning Ridskolan Strömsholm. 8–9 november kl 10.00-16.00

 

En grundläggande, praktisk arbetsmiljöutbildning anpassad till hästverksamheter. Utbildningen fungerar bra som fortsättning på kursen BAM Häst, men är även möjlig att gå utan förkunskaper. Vi varvar teori med praktiskt arbete utifrån verksamhetens egen arbetsmiljödokumentation.

Kursledare: Johanna Wester
Johanna Wester, som alltid haft ett brinnande intresse för hästar, är utbildad verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, är fil.kand. miljövetenskap och Msc miljömanagement och policy. Hon har under många år arbetat både strategiskt och operativt med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom flera olika branscher.

Innehåll:

  • Under utbildningen varvar vi praktik och teori. 
  • Vi går igenom vad arbetsmiljö och säkerhetskultur handlar om och hur skyddsorganisationen kan se ut med ansvarsfördelning och samarbete. 
  • Diskussion om varför det är viktigt att rapportera tillbud, risker och olyckor samt skillnaden på dessa och hur man rapporterar och till vem. 
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete, verktyg för riskinventering och riskanalys. 
  • Om olyckan inträffar, vad gör man då och hur ska man förbereda sig? 
  • Efter olyckan, vad kan vi dra för lärdomar och hur kan vi skapa en bättre arbetsmiljö?

Läs Inbjudan

Varmt välkommen!

Sponsorer

Annons