FOTO: Mikael Sjöberg

Förhindra sadelstölder – Polisen tipsar!

2019-02-06

En ny stöldvåg av ridutrustning sköljer över södra Sverige. Här ger Polisen tips på hur vi kan förebygga och förhindra fler stölder. 

Tyvärr är det till och från problem med att hästsadlar och annan utrustning stjäls på ridanläggningar runt om i landet. Just nu har det varit ett antal sådana tillgrepp i södra Sverige.

För att förebygga och förhindra ytterligare stölder ger Polisen några tips:

  • Låt brottförebyggande åtgärder vara en punkt på dagordningen för ridanläggningen
  • Förvara all stöldbergärlig utrustning i låsta utrymmen.
  • Gör en säkerhetsgenomgång av dessa utrymmen så både väggar, fönster, dörrar med mera har ett rimligt inbrottsskydd.
  • Elektroniska låssystem underlättar in och utpassage
  • Se till att utrymmen med stöldbegärlig utrustning om möjligt är larmade vilket oftast kan vara kopplat till ett elektroniskt låssystem.
  • Märk all stöldbegärlig utrustning. Synlig märkning gör att stöldgods är svårare att avyttra. Där det finns möjlighet kan därför märkning exempelvis ristas in synligt.
  • Märkning kan göras osynligt med MärkDNA exempelvis på en sadel. Ett flertal företag finns och försäkringsbolagen kan ge rekommendationer. Information om att godset är märkt ska synas tydligt för att förebygga stöld.
  • MärkDNA är lätt att applicera och är förhållandevis billigt. Gods som är märkt är inte lika attraktivt att stjäla och ger möjlighet för polisen att identifiera gods.
  • Dekaler, på fastigheter och gods, att all utrustning är märkt tillsammans med andra förebyggande åtgärder minskar risken för stölder.
  • Den som har varit utsatt för stöld har något större risk att utsättas igen om inga mer förebyggande åtgärder genomförs.

Viktigt är också att iaktta om det finns okända som besöker ridanläggningar. Att ingripa kan vara att fråga dem vem de söker och vad de har för ärenden. Är det något misstänkt, för noteringar om utseende och bilnummer samt lämna tips på polisens nr 114 14. Är det pågående brott ring 112.

Köp aldrig det som verkar uppenbart för billigt. Begär inköpskvitton på begagnat, identitet på säljaren, kvitto på det du köper mm

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons