FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Trygghetsfrågor hela veckan

2019-06-06

Vi arbetar för en schysst ridsport och för att alla ska känna sig trygga i stallet. Den här veckan lyfter vi de viktiga trygghetsfrågorna lite extra.

Under en vecka här i juni, mellan Strömsholmsdagarna från 6 juni och Stockholm Horse Week den 13 juni lyfter vi våra trygghesfrågor lite extra och framförallt i sociala medier. Vi kommer också finnas på plats med det trygga temat i våra mässmontrar.

Hur man kan vara en bra kompis och bemöta andra så de känner sig välkomna i stallet? Hur kan vi tillsammans motverka mobbning och skapa en trygg miljö, i stallet och på nätet, där vi trivs och agerar om något inte är som det ska?

Tillsammans med Stiftelsen Friends och satsningen ”Trygga ledare”, jobbar vi för ett bra socialt klimat i ridsporten, och för att fler ungdomar ska få möjlighet till stöd och möjligheter att växa i sin ledarroll.  Tack Hugo Stenbecks stiftelse för att vi får möjlighet att göra denna satsning. Läs mer om det här.

Här kan du läsa mer om ridsportens trygghetsarbete och alla bra och nyligen uppdaterade verktyg som finns för att jobba med frågorna i din förening.

Enkät och trygghetsträd ger viktiga svar
För att ta reda på hur vi kan stärka unga ledare och på sikt utveckla ett mentorskap för ledare inom ridsporten, samlar vi på erfarenheter från ledare som på olika sätt möter barn och unga i sin ledarroll inom ridsporten. En enkät till över 2 000 ledare kommer att ge oss värdefulla svar.

I våra mässmontrar i Stockholm och Strömsholm har vi också ”planterat” ett trygghetsträd som vi hoppas ska ”blomma” av kloka svar på trygga frågor. Varje dag blir det en ny fråga. Kom förbi om du är på plats!

Under Stockholm Horse Week kommer Friends också ha en workshop på det trygga temat i samarbete med Stockholms Läns Ridsportförbund och arrangören.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons