Handledarutbildning Grönt Kort

2019-06-14

Välkommen på fortbildning och ny-utbildning för Grönt Kort-utbildare.

Välj vilken av våra två tillfällen som passar dig bäst!

Alt.1
Måndag 9 september kl.18.00 - ca 21.00
Vara Folkhögskola
Kursledare: Marita Mattsson

Alt.2
Onsdag 11 september kl.18.00 - ca.21.00  
Marks Ridklubb
Kursledare: Elisabeth Nohlås


Länk till Inbjudan med anmälan  

 

Varje förening kan utse en eller flera Grönt kort utbildare.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att bli utbildare i grönt kort på föreningsnivå.

(Undantag från kravet på Basutbildning: Grönt kort utbildare som utbildats före 2014 behåller sin behörighet och behöver inte gå en nya Bas-utbildningen)

Det krävs även att Grönt kort utbildare ska vara lägst 20 år och ha någon av SvRF:s utbildningar i botten (t.ex. ridlärare, tränare, domare, ridledare, ungdomsledare eller banbyggare)

Rekommenderas att ny Grönt kort- utbildare går med som assistent på en utbildning innan ny person själv leder en utbildning.

Grönt kort utbildaren måste dessutom ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet samt ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten.

Du som Grönt kort utbildare ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare.

Krav: 
För att behålla sin auktorisation måste man ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.

 

Välkomna!

Ladda ner mer information

  1. Gröntkort kurs 2019 2 tillfällen
Basutbildning

Basutbildning för ledare

Läs mer
ledstj-rnor

Våra Ledstjärnor

Läs mer
Verktygslåda

Verktygslåda

aaa

Sponsorer

Annons