Hem / Distriktet / Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Kallelse årsmöte 2021
Årets årsmöte hålls digitalt med hjälp av programmet Easymeet måndag kväll den 29 mars kl. 19.00
Årsmöteshandlingar kommer att presenteras här i stadgeenlig tid samt mejlas till samtliga klubbars ordinarie mottagaradresser. Här kommer vi också att ge mer detaljerad information om den praktiska hanteringen av mötet.

Har du förslag att lämna på personer som har intresse av att engagera sig i distriktets styrelse eller sektioner? Utbildning, Ungdom och Tävling. Skicka gärna ett förslag till valberedningen. Sammankallande är Sofia Nordin This is a mailto link, tel 073-725 35 90.

Anmälan av ombud görs på ombudsfullmakten om möjligt senast den 22/3.

Kallelse
Ombudsfullmakt 2021

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och balansräkning 2020
Revisionsberättelse
Valberedningens och styrelsens förslag
Förslag till uppdaterade stadgar för distriktet
Budget 2021
Verksamhetsplan 2021

Årsmöteshandlingar från 2020
Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomisk berättelse 2019