Annons

  Hem / Om oss / Statistik

Statistik

Statistik och kortfakta om ridsport:

 • Fritid och tävling för en halv miljon svenskar
 • Sveriges tredje största ungdomsidrott (7-25 år), fotbollen och innebandy är större, baserat på LOK-stöd (RF, 2018).
 • Den åttonde största sporten i Sverige totalt, sett till antal aktiva i idrott (RF, 2018).
 • Ridsporten har högst andel kvinnor (91%) av alla Sveriges idrottsförbund (RF, 2018)
 • En av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2018).
 • Svenska Ridsportförbundet har drygt 154 000 medlemmar, varav 91% tjejer (2019).
 • 125 000 motions- och lektionsryttare.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 860 klubbar (2019).
 • Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2018). 
 • Cirka 9 500 av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2011). 
 • Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
 • 210 084 utbildningstimmar under 15 933 arrangemang med totalt 138 977 deltagare (Utbildningsmodulen/SISU Idrottsutbildarna 2018).
 • Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.
 • Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor. 
 • 19 ridsportdistrikt från norr till söder.
 • Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare.
 • De flesta förtroendevalda är kvinnor.
 • Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå.
 • Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen (2018).
 • Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och 50-60 ridledare.
 • Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och ca 70 ridlärare. (2018)

Tävlingsstatistik 

 • Drygt 355 944 tävlingsstarter inom ridsporten gjordes under 2019. Fördelningen mellan grenar  ligger relativt konstant och var 2018 hoppning 76%, dressyr 21%, fälttävlan 1,5% och övriga grenar 1,5%. Till övriga räknas paradressyr, körning, distansritt och working equitation. Inom körning tävlar man i enbet (en häst), par (två hästar) och fyrspann (fyra hästar).
 • Drygt 29 700 hästar med aktiv tävlingslicens 2018.
 • Knappt 25 200 ryttare med aktiv tävlingslicens 2018.

Ridsporten i siffror 2018 (ekonomi, förvaltningsberättelse, statistik)

Svenska Ridsportförbundets verksamhetsberättelser från 2009 och framåt.

Hästnäringen i siffror

Siffror och statistik för hela hästnäringen finns presenterade på sidan Hästnäringen i siffror

Siffrorna presenteras i en statistikmodell framtagen av Dalarnas Högskola i samarbete med bland Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, LRF Häst m fl.