Annons

    Hem / Om oss / Försäkringar

Försäkringar

Här hittar du information om de försäkringar som finns inom Svenska Ridsportförbundet.

Olycksfallsförsäkring för medlemmar

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:
• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening. 
• enskild ridning och träning.
• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

(Den försäkring som tidigare ingick i tävlingslicensen är ersatt av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor)

Så anmäler du en skada

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Detta ingår i RF Föreningsförsäkring Bas:

Ansvarsförsäkring  
Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet  Ny fr.o.m. 1 maj 2019
Styrelseansvarsförsäkring        Ny fr.o.m. 1 maj 2019
Rättsskyddsförsäkring     
FörmögenhetsbrottsförsäkringB  
Kristerapi      
Patientförsäkring     

Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda 

*Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare. Svenska Ridsportförbundets enskilda medlemmar omfattas av olycksfallsförsäkring enligt information övest på denna sida. 

Läs mer på Folksams hemsida

RF Föreningsförsäkring utökat skydd

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.
Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar: Byggnad/er, Idrottsutrustning, Teknisk utrustning, Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som Brand, Inbrott, Vattenskada. 
Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellan plus.

Läs mer om både RF Föreningsförsäkring Bas och RF Föreningsförsäkring utökat skydd på Folksams hemsida

Försäkringar för licensierade tränare

Olycksfallsförsäkring för tränare som inte är anställda

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam.
Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid skada kontakta Folksam 0771- 950 950, ange försäkringsnummer KF 9439408-007 (K 64741).

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna som inte är anställda av klubben av RF (Riksidrottsförbundets) Grundförsäkring. I RF Grundförsäkring finns både olycksfallsförsäkring och krisförsäkring. Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för läke, rese och tandskadekostnader samt för medicinsk invaliditet och dödsfall.

Ansvarsförsäkring för tränare där föreningen inte är arrangör

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en ansvarsförsäkring inklusive rättsskydd för alla medlemmar med tränarlicens som ger lektioner i ridning. Försäkringen gäller under träning/lektioner för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör.

Försäkringen gäller inte under ridlektioner, instruktioner eller liknande vilken bedrivs inom ridskola eller förening eller för ridskolas eller förenings räkning.

Vid skada kontaktar du Folksam på telefon 0771-950 950 och anmäler skadan till Företagsförsäkring. Anmäl skadan på kundnummer 15724.