Coronavirus hos hästen

Coronavirus, som nu har spritt sig från Kina tillp hela världen, finns även hos hästar. Hästens coronavirus är så kallat artspecifikt och smittar inte människor.